2 Jun

A Versenyképességi Tanács 2021. május 27-i ülésnapjának menetét két fő téma határozta meg, mégpedig a digitális szolgáltatásokról szóló javaslatcsomag, valamint az európai iparstratégia aktualizálása. Előbbit tekintve a miniszterek politikai vitát folytattak arról, hogy a jövőbeli szabályozás mely aspektusai kiemelten fontosak az ambiciózus szabályozás garantálásához, és egyúttal értékelték a csomag elemeiről, a digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló rendelettervezetekről zajló tárgyalások eddigi eredményeit. Magyarország részéről kiemeltük, hogy fontos és időszerű új, uniós szinten egységes szabályokat bevezetni az illegális tartalom elleni küzdelemre, tiszteletben tartva az alapvető jogokat, különösen az európai polgárok véleménynyilvánításának és magánéletének szabadságát. A digitális piaci verseny tisztasága és valamennyi vállalkozás számára való nyitottsága érdekében hazánk is támogatja a nagy befolyással rendelkező technológiai vállalatok tevékenységének meghatározott keretek közé szorítását. Ugyanakkor a leendő jogszabály hatékony érvényesítése érdekében Magyarország megfelelő végrehajtási hatáskörök kialakítását, ezzel együtt a tagállami hatóságok jogérvényesítésbe való fokozottabb bevonását szorgalmazta.

A felülvizsgált európai iparstratégiáról szóló vita során a tagállamok egyetértettek abban, hogy helyre kell állítani a belső piac működését, biztosítani kell az áruk, a személyek és a szolgáltatások szabad áramlását. Emellett valamennyi tagállam támogatta a Bizottság stratégiai függőségek csökkentésére irányuló célkitűzését, különös tekintettel a kritikus fontosságú nyersanyagokhoz való hozzáférés vonatkozásában. Magyar részről megemlítettük azt is, hogy egy olyan ösztönzőrendszert kellene kidolgozni, amely felgyorsíthatja a kulcsfontosságú tevékenységek hazatelepítésének folyamatát.

Az ülés másnapján, május 28-án, a Tanács kutatási szekcióján a miniszterek közös álláspontot alakítottak ki az Európai szuperszámítógép rendeletről és jóváhagyták a kutatói karrierek tanácsi következtetés szövegét. Ezt követően a miniszterek szakpolitikai vitát folytattak az Európai Kutatási Térség (EKT) megújításáról, melynek során egyetértettek abban, hogy a kutatás-innováció alapvető szerepet tölt be Európa jövőjében, ezért társadalmi célú, közös politikai menetrendre van szükség. Emellett a miniszterek támogatták a GDP 3% kutatási-innovációs célokra való befektetését, és egyetértettek abban is, hogy az új EKT kialakítását befogadóan kell megvalósítani, tiszteletben tartva az egyes tagállamok jellegzetességeit. Hangsúlyozták, hogy az EKT kiteljesítésében fontos szerepet töltenek be a kutatási infrastruktúrák, a kutatók karrierjének támogatása, az intézmények fejlesztése és az ösztönzők.

Végezetül az űrpolitikai összetételben a tagállamok egyetértettek abban, hogy európai megközelítést kell kidolgozni az űrforgalom-irányítás terén az európai űrinfrastruktúrák és a stratégiai autonómia megőrzése érdekében. Emellett figyelembe kell venni az új vállalkozói érdekeket is, és elő kell segíteni, hogy Európa vezető szerepet vállaljon a nemzetközi fórumokon. A megközelítés kidolgozására vonatkozó, az elnökségi trió által javasolt ütemtervet a tagállamok ugyancsak támogatták. Magyar részről az Európai Űrügynökséggel való szoros együttműködés fontosságára is felhívtuk a figyelmet.