13 Oct

2021. október 12-én került sor az Európai Unió egészségügyi minisztereinek informális videokonferenciájára. Magyarország képviseletében Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár szólalt fel.

Az ülés elmaradhatatlan részét képezte a Covid-19 járványhelyzet értékelése. A tagállamok ismertették tapasztalataikat a negyedik hullámmal kapcsolatban, és kifejezték igényüket a lakosság átoltottságának további növelése érdekében, tekintettel arra, hogy az emberi életek és közösségek védelmének leghatékonyabb eszközét továbbra is a védőoltások jelentik.

Első vitapontként a gyógyszerek hozzáférhetőségének és elérhetőségének növeléséről, valamint a határokon átnyúló egészségügyi válságokra való felkészülés és reagálás javításáról szóló eszmecsere került napirendre. Magyarország üdvözli az Egészségügyi Szükséghelyzet Reagálási Hatóság céljait, de úgy véljük a tagállamoknak nagyobb szerepet kell kapni a bizottsági szolgálat irányításában. A biztonságos gyógyszerellátás kérdését a jövőben szélesebb perspektívából is vizsgálnunk kell, és olyan ellátási kihívásokkal is foglalkozni szükséges, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a COVID-hoz. Ebből a szempontból nagyon várakozással tekintünk a gyógyszerhiányról szóló, hamarosan megjelenő bizottsági közleményre. Véleményünk szerint a hiány okai sokrétűek, ezért a fellépéseknek ugyanilyen sokrétűeknek kell lenniük, és a jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések széles skáláját kell kihasználniuk. A szlovén elnökség szerint további vitát érdemlő kérdések a rendelkezésre állással kapcsolatos kihívások, mint az onkológiai gyógyszerek újrapozicionálása, az új antibiotikumok fejlesztésének ösztönzése, illetve a stratégiai autonómia megerősítése.

Szintén eszmecserére került sor az az ellenálló egészségügyi rendszerekért történő befektetés, az innovatív megoldások megvalósításának támogatása témájában. A miniszterek egyetértettek abban, hogy a jövőben szorosabb együttműködésre, az információk, tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztására van szükség annak érdekében, hogy jobban tervezhető legyen az egészségügyi reformok támogatása érdekében az uniós pénzek hatékony felhasználása.

Az ülésen a WHO bemutatta a Nyugat Balkáni országok egészségpolitikai menetrendjét, amelynek célja csökkenjenek a régió és az EU közötti egészségügyi különbségek.