26 Jan

A magyar V4 elnökség keretében V4 koordinációs egyeztetésre került sor az Általános Ügyek Tanácsa 2022. január 25 -i ülése előtt. A V4 koordinációs egyeztetésen és az Általános Ügyek Tanácsán Magyarországot Varga Judit miniszter asszony és Ökrös Oszkár államtitkár úr képviselte. A Tanácsot Clément Beaune, EU ügyekért felelős francia államtitkár elnökölte, a Bizottságot pedig Dubravka Šuica és Maroš Šefčovič alelnökök képviselték.

A francia elnökség prioritásai

A francia elnökség nyilvános ülés keretében ismertette az Általános Ügyek Tanácsát érintő elnökségi prioritásait a következő hat hónapos időszak tekintetében, kitérve többek között az uniós értékek és a jogállamiság védelmére és erősítésére, az Európa jövőjéről szóló Konferencia továbbvitelére, az EU-UK kapcsolatok alakulásának nyomon követésére, valamint a COVID-19 koordinációból adódó feladatok ellátására és az EU bővítési politikájának előmozdítására.

A vitához számos miniszter szólt hozzá, üdvözölve az elnökségi prioritásokat. Többen támogatásukról biztosították a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét és erősítését, az Európa jövőjéről szóló Konferencia dinamikájának megerősítését, illetve a zöld és digitális átmenet elérését célzó, az uniós válságkezelés és reziliencia erősítésére irányuló, valamint a schengeni térség reformjával, és a Menekültügyi és Migrációs Paktum előremozdításával összefüggő francia elképzeléseket. Kiemelték továbbá az EU védelmi és biztonságpolitikai képességei erősítésének és a Stratégiai Iránytűnek, valamint a Nyugat-Balkán vonatkozásában az EU bővítési politikájában való előrelépésnek a fontosságát. Néhány tagállam kitért a „Fit for 55” csomaghoz, energiapolitikához, gazdasági irányítás reformjához, szociális pillérhez, valamint COVID-19 járvánnyal kapcsolatos koordinációhoz kapcsolódó kérdésekre is.

Varga Judit miniszter asszony rámutatott, hogy bár nagy feladatok várnak a francia elnökségre, biztosak vagyunk abban, hogy a tagállamok egységének elősegítésével és valódi semleges közvetítőként Párizs képes lesz előrelépni az EU jövője szempontjából legfontosabb dossziékban. Magyarország támogatni fogja Franciaországot minden olyan kezdeményezésben, amely a Szerződéseken alapul, és az Unió, a tagállamok és állampolgárai érdekeit, jólétét szolgálja.

A demokrácia megerősítéséről és a választások integritásáról szóló csomag

Az Általános Ügyek Tanácsa nyilvános vitát folytatott az Európai Bizottság Demokrácia-csomagját illetően. A tagállamok nagyrésze üdvözölte a bizottsági javaslatot, és hangsúlyozták az európai demokrácia és a választások integritásának és a külső befolyással szembeni védelmének szükségességét. A javaslat részleteit illetően kiemelték a folyamatok átláthatóságát, valamint az arányosság és a szubszidiaritás elvének figyelembe vételének, továbbá a választásokkal kapcsolatos adatvédelem fontosságát. A javaslat részletes vitája szakértői szinten folyik tovább. A francia elnökség tervei szerint a csomagnak az európai politikai pártokra és alapítványaik finanszírozásának átláthatóságára, valamint a politikai hirdetésekre vonatkozó javaslatait illetően ez év márciusában és áprilisában sor kerülhet majd közös tanácsi megközelítés elfogadására is.

Az Európa jövőjéről szóló Konferencia

Az Elnökség tájékoztatta a minisztereket az Európa jövőjéről szóló konferencia helyzetképéről, különös tekintettel a következő időszakban, februárban és márciusban megtartandó programokat illetően. Hangsúlyozta, hogy az uniós polgárok hozzászólásait tiszteletben kell tartani, és az állampolgárok ajánlásaiból kell tovább építkeznie a folyamatnak. Az Elnökség továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy eljött az idő a beérkezett ajánlások alapján a prioritások meghatározására és a Tanács álláspontjának kidolgozására. Az összes uniós polgár továbbra is részt vehet saját jövője és egész Európa jövőjének alakításában a digitális platformon keresztül is (https://futureu.europa.eu/?locale=hu).

COVID-19: európai uniós szintű koordináció

Maroš Šefčovič bizottsági alelnök tájékoztatása alapján az Általános Ügyek Tanácsa megvitatta a COVID-19 járvány elleni európai uniós szintű koordináció aktuális kérdéseit, kitérve mindenekelőtt az omikron variáns terjedésével, az oltásokkal, a szabad mozgás jogával és utazási korlátozásokkal, valamint az EU-nak a nemzetközi oltásmegosztásban betöltött szerepével kapcsolatos kérdésekre.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok

Maroš Šefčovič bizottsági alelnök helyzetértékelése alapján az Általános Ügyek Tanácsa áttekintette az EU és az Egyesült Királyság közti kapcsolatok helyzetét. A Tanács elsődlegesen a Kilépési Megállapodás Északír Jegyzőkönyvének végrehajtása kapcsán a brit féllel folyamatban levő egyeztetésekre koncentrált. A tagállamok egyhangúlag támogatták, hogy a felek, a Jegyzőkönyv keretei között, gyakorlati megoldásokat azonosítsanak az északír üzleti szereplők és állampolgárok által a végrehajtás kapcsán azonosított tényleges nehézségekre. A tagállamok megerősítették elkötelezettségüket a köztük levő egység megőrzésére. Az alelnök beszámolt az állampolgárok jogainak megőrzése és a halászat területén tapasztalt végrehajtási problémákról, valamint a Gibraltárra vonatkozóan tervezett megállapodás tárgyalásainak előrehaladásáról.