22 Sep

A magyar V4 elnökség keretében V4 koordinációs egyeztetésre került sor az Általános Ügyek Tanácsa szeptember 21-i ülése előtt. A V4 koordinációs egyeztetésen és az Általános Ügyek Tanácsán Magyarországot Ökrös Oszkár államtitkár úr képviselte. A Tanácsot Gašper Dovžan, EU ügyekért felelős szlovén államtitkár elnökölte, a Bizottságot pedig Maroš Šefčovič és Dubravka Šuica alelnökök képviselték a tanácsülésen.


A szlovén elnökség prioritásainak ismertetése

Az Általános Ügyek Tanácsa 2021. szeptember 21-i ülésén az Elnökség nyilvános napirendi pont keretében hivatalosan is bemutatta elnökségük főbb prioritásait. Az Elnökség elsősorban a kulcsfontossággal bíró prioritásokat, valamint az év végéig várható munkarendet mutatta be. A prioritások között az Elnökség kiemelte, hogy biztosítanunk kell a járvány elleni hatékony reagálást és koordinációt, és meg kell erősítenünk a további járványokkal szembeni ellenállóképességünket. Emellett kiemelte, hogy az EU és az Elnökség figyelmének középpontjában a zöld és a digitális átmeneten alapuló gazdasági fellendülés áll, amely tekintetében felhívta a figyelmet az EU helyreállítási eszközének gyors és hatékony végrehajtásának fontosságára. További prioritás az éghajlatváltozás elleni küzdelem, ezért jelenleg a „Fit for 55” klíma- és energiacsomaggal kapcsolatos tárgyalásokra összpontosít az Elnökség. Az Elnökség ezenkívül nagy hangsúlyt fektet a digitális átmenetre, valamint az EU jövőbeli válságokkal szembeni felkészültségének és stratégiai autonómiájának javítására is.

Az Európai Tanács 2021. október 21–22-i ülésének előkészítése:

A június 21-22-i rendkívüli Európai Tanács előkészítése keretében az Általános Ügyek Tanácsa eszmecserét folytatott az annotált napirendtervezet alapján a Covid-19 járványról, a digitalizációról és a külkapcsolatokról.

Covid-19 – uniós koordináció

Az Általános Ügyek Tanácsa keretében a miniszterek áttekintették a Covid-19-cel kapcsolatos aktuális járványhelyzetet. A lakosság átoltottsága a legtöbb tagállamban jelentősen javult, és az uniós digitális Covid igazolvány bevezetésére is sor került a nyári turistaszezon idején. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az EU-nak továbbra is hozzá kell járulniuk az oltóanyagokhoz való globális hozzáféréshez, illetve hasznos lenne, ha minél több harmadik országgal kapcsolatban megvalósulna az oltási igazolványok kölcsönös elismerhetősége. A legfontosabb kihívás azonban az oltásellenesség kezelése, és az ezzel kapcsolatos legjobb gyakorlatok megosztása. Valamennyi miniszter egyetértett abban, hogy a járvány leküzdésének és az emberek védelmének egyetlen hatékony eszközét a védőoltások jelentik.

Az Európa jövőjéről szóló Konferencia

Az Elnökség tájékoztatta a minisztereket az Európa jövőjéről szóló Konferencia helyzetképéről az európai polgári panelek első ülésszakát követően, illetve az októberi plenáris ülést megelőzően.

Az Elnökség tájékoztatott, hogy a négy európai polgári vitacsoport közül az első Strasbourgban, 2021. szeptember 17. és szeptember 19. között megtartott ülésszakkal kezdte meg munkáját.

Az Európa jövőjéről szóló Konferencia középpontjában álló vitacsoportokban 800, a legkülönbözőbb hátterű és az EU különböző részeiből származó polgár vesz részt. 2021 szeptembere és 2022 januárja között négy, egyenként 200 polgárból álló, az EU demográfiai és társadalmi sokféleségét tükröző vitacsoport ülésezik és ajánlásokat fogalmaznak majd meg arra vonatkozóan, hogy milyen jövőbeli irányt kívánnak Európa számára. Minden egyes vitacsoport még a következő, 2021. október 22-23-i plenáris ülés előtt megtartja első munkaindító ülését.

Az Elnökség emlékeztetett továbbá arra, hogy a Konferencia vezető testülete továbbra is kéri az összes uniós polgárt, hogy vegyenek részt saját jövőjük és egész Európa jövőjének alakításában a digitális platformon keresztül is (https://futureu.europa.eu/?locale=hu).

Jogalkotási programozás

A jogalkotási programozás napirendi pont keretében a Bizottság képviseletében Maroš Šefčovič alelnök bemutatta a Bizottság szeptember 8-án elfogadott második éves stratégiai előretekintési jelentését, valamint a szeptember 15-én közzétett, a 2022-re vonatkozó legfontosabb kezdeményezéseit bemutató szándéknyilatkozatát, amely a 2022. évi munkaprogramjának alapját fogja képezni. A tagállamok alapvetően üdvözölték a Bizottság e két dokumentumában meghatározott prioritásokat, különösen a digitális átállást, az EU stratégiai autonómiájának biztosítását, a versenypolitikát, az EU ellenállóképességének javítását, az EU globális szerepének erősítését, az alapvető nyersanyagok értékláncainak diverzifikálását, a kiberellenállóképesség erősítését és az egységes piac akadályainak felszámolását célzó kezdeményezéseket. A Tanács novemberben, a Bizottság éves munkaprogramjának bemutatását követően újra visszatér a témához a főbb kihívásokról és prioritásokról szóló intézményközi nyilatkozat kidolgozása érdekében.

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok

Maroš Šefčovič bizottsági alelnök helyzetértékelése alapján az Általános Ügyek Tanácsa áttekintette az EU és az Egyesült Királyság közti kapcsolatok aktuális helyzetét. A vita elsődlegesen a Kilépési Megállapodás Északír Jegyzőkönyvének végrehajtása kapcsán azonosított problémák rendezésére koncentrált. A tagállamok támogatták a Bizottság erőfeszítéseit hosszú távú, rugalmas, gyakorlati megoldások azonosítására és brit féllel való leegyeztetésére az északír üzleti szereplők és polgárok által azonosított végrehajtási problémák kezelése érdekében. A tagállamok egyetértettek abban is, hogy a Jegyzőkönyv nem tárgyalható újra.

EU-Svájc kapcsolatok

Az Általános Ügyek Tanácsa tájékoztatást kapott az Európai Bizottság részéről az EU és Svájc közötti kapcsolatokról, kifejezetten az Intézményi Keretmegállapodás tárgyalásának lezárásáról, ezt követően pedig áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét.

EU-Mediterrán csúcs

Görögország tájékoztatást adott a 2021. szeptember 17-én – Athénban – megrendezésre került EU-Mediterrán csúcsról (EUMED 9), amelynek középpontjában a klímaváltozás okozta kihívások álltak, valamint a nemzetközi fejleményekre való reflektálás. Görögország egyúttal megköszönte a tagállamok által nyújtott támogatásokat és szolidaritást az augusztusi erdőtüzek során.