25 Nov

Az Általános Ügyek Tanácsa 2021. november 23-i ülésén Magyarországot Ökrös Oszkár államtitkár képviselte. A Tanácsot Gašper Dovžan, EU ügyekért felelős szlovén államtitkár elnökölte, a Bizottságot pedig Maroš Šefčovič alelnök, valamint Várhelyi Olivér és Didier Reynders biztosok képviselték.


 

 

Az Európai Tanács 2021. december 16–17-i ülésének előkészítése:

A december 16-17-i Európai Tanács előkészítése keretében az Általános Ügyek Tanácsa eszmecserét folytatott az annotált napirendtervezet alapján a Covid-19 járványról, az energiaárakról, a válságkezelésről és a reziliencia fejlesztéséről, a biztonság- és védelempolitikáról és a külkapcsolatokról.

Következtetések a jövőbeli válságokkal szembeni felkészültség, reagálási képesség és reziliencia megerősítéséről

Az Általános Ügyek Tanácsa következtetéseket fogadott el az Európia Unió válsághelyzetekre való felkészültségének és rezilienciájának fokozásáról. A következtetések hangsúlyozzák, hogy az Európai Uniónak a jövőben készen kell állnia arra, hogy szembenézzen a változó természetű válságokkal, és ennek érdekében szorgalmazza a tagállamok közötti együttműködést és koordinációt.

Bővítési, stabilizációs és társulási folyamat

A miniszterek áttekintették a bővítési, valamint a stabilizációs és társulási folyamat jelenlegi helyzetét és véleménycserét folytattak arról, hogy milyen további lehetséges lépéseket lehet tenni a bővítési folyamat előrevitelének céljával.

 

 

Az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok

Maroš Šefčovič bizottsági alelnök helyzetértékelése alapján az Általános Ügyek Tanácsa áttekintette az EU és az Egyesült Királyság közti kapcsolatok helyzetét. A vita elsődlegesen a brit féllel folyamatban levő egyeztetésekre koncentrált, amelyek célja közös megoldások kialakítása a Kilépési Megállapodás Északír Jegyzőkönyvének végrehajtása kapcsán az északír üzleti szereplők és állampolgárok által azonosított nehézségekre. A tagállamok támogatták a Bizottság megközelítését a gyakorlati megoldások Jegyzőkönyv keretei közti, minél gyorsabb egyeztetésére és megerősítették elkötelezettségüket a köztük levő egység megőrzésére.

Éves jogállamisági párbeszéd: országspecifikus vita

Az éves jogállamisági párbeszéd keretében sor került a jogállamisági helyzetet egyes tagállamokban értékelő országspecifikus vitára a soron következő öt tagállamot (Horvátország, Olaszország, Litvánia, Lettország és Ciprus) illetően.

Jogalkotási programozás: a Bizottság 2022. évi munkaprogramja

A Bizottság nyilvános ülés keretében ismertette 2022-re vonatkozó munkaprogramját. A munkaprogram hozzájárul majd a 2022-es jogalkotási prioritásokról szóló együttes nyilatkozat kidolgozásához, amelyről a három intézmény még az idén megállapodik.