26 Oct

A környezetvédelmi miniszterek megállapodtak az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény és az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezmény döntéshozó testületeinek soron következő ülésén képviselendő uniós álláspont kereteiről.


A Környezetvédelmi Tanács 2022. október 24-i ülésén Magyarországot Prof. Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter képviselte. Az ülésen a miniszterek a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények döntéshozó testületeinek soron következő ülésén képviselendő uniós álláspont elfogadására, a nagy ipari létesítményekből származó kibocsátások kezelésére, valamint a termékek környezetbarát tervezésének kérdésére fókuszáltak.

A Környezetvédelmi Tanács jóváhagyta az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 27. Konferenciájára (COP27) előkészített tanácsi következtetéseket, amely a COP27-en képviselendő uniós álláspont főbb elemeit foglalja magába. A tagállamok között a legélesebb vita az uniós Nemzetileg Meghatározott Vállalás (NDC) - amely az Unió és tagállamai Párizsi Megállapodás alatt vállalt céljait határozza meg -  felülvizsgálatára vonatkozó szöveg ambíciószintje körül alakult ki, melynek során végül sikerült egy minden tagállam számára elfogadható kompromisszumos megoldást találni.

A biológiai sokféleség egyezmény részes konferenciája 15 ülésszakára történő felkészülés keretében a miniszterek egyetértettek abban, hogy biológiai sokféleség csökkenése a klímaváltozással és a környezeti szennyezésekkel azonos súlyú globális kihívás. Ezért a biológiai sokféleség rohamos csökkenésének megállítása érdekében világos, ambiciózus de végrehajtható célokra van szükség. Ehhez egyaránt szükség van a védett területek növelésére és a biológiai erőforrások fenntartható használatának előmozdítására.

A környezetvédelmi miniszterek megvitatták az Európai Bizottság által 2022. májusban bemutatott, a nagy ipari létesítményekből származó kibocsátások kezelésére irányuló rendelettervezetet. A miniszterek úgy látják, hogy a jogszabály hatályának jelentős kiterjesztése túl nagy terhet jelentene a mezőgazdaság szereplői számára.

A miniszterek véleményt cseréltek körforgásos gazdaságra való áttérés elősegítését szolgáló, a termékek környezetbarát tervezéséről szóló rendelet környezeti aspektusairól. A miniszterek támogatták a javaslat fő céljait, és hangsúlyozták az úgynevezett digitális termékútlevélben rejlő lehetőségeket, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy tudatos és tájékozott döntést hozzanak vásárláskor, ezzel is elősegítve az uniós gazdaság nagyobb fenntarthatóságára irányuló hosszú távú erőfeszítéseket.