Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (röviden Állandó Képviselet) az Uniós tagságból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése, a magyar érdekek hatékony képviselete szempontjából a központi külképviselet. Elsődleges feladata az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban a magyar álláspont kialakításában és képviseletében való részvétel.

Felügyeletét az igazságügyi miniszter látja el, szervezeti felépítése leképezi a teljes magyar kormányzati struktúrát: az egyes szakterületekért felelős diplomaták között valamennyi magyar minisztérium, illetve számos háttérintézmény képviselői megtalálhatók.

Összhangban az Uniós tagországok brüsszeli képviseleteivel, az Állandó Képviseleten három nagykövet teljesít szolgálatot:

Jelenlegi vezetője dr. Ódor Bálint, állandó képviselő, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. Fő feladata, hogy képviselje Magyarországot az állandó képviselők bizottságában (COREPER II.), amely többek között a bel- és igazságügyi, a kereskedelempolitikai, a gazdasági és pénzügyi kérdésekért felelős, továbbá előkészíti az Európai Tanács üléseit is.

Dr. Baranyai Gábor, nagykövet, helyettes állandó képviselő képviseli a Kormányt az Állandó Képviselők I. Bizottsága (COREPER I.) munkájában is. A COREPER I. feladat- és hatáskörébe olyan kiemelt ágazati politikák tartoznak, mint a mezőgazdaság, a halászat, a közlekedés, a távközlés, az energia, a versenyképesség, a környezetvédelem, a foglalkoztatás, a szociálpolitika, az egészségügy, a fogyasztóvédelem, az oktatás, az ifjúság vagy például a kultúra.

Az Európai Unió közös Kül- és Biztonságpolitikájáért felelős bizottságának (Political and Security Committee, PSC) magyar tagja, a magyar érdekek képviselője Bánfalvi Levente.

Az Állandó Képviselet szakdiplomatái e három nagykövet irányítása alatt tematikus csoportokban dolgoznak, élükön csoportvezetőkkel. Ezek mellett, horizontális kérdésekkel foglalkozó csoportok is vannak, melyek jogi-, parlamenti-, sajtó ügyekkel, a hivatalos látogatások előkészítésével és lebonyolításával foglalkoznak.