Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete (röviden Állandó Képviselet) az Uniós tagságból eredő jogok gyakorlása, a kötelezettségek teljesítése, a magyar érdekek hatékony képviselete szempontjából a központi külképviselet. Elsődleges feladata az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban a magyar álláspont kialakításában és képviseletében való részvétel.

Felügyeletét az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter látja el, szervezeti felépítése leképezi a teljes magyar kormányzati struktúrát: az egyes szakterületekért felelős diplomaták között valamennyi magyar minisztérium, illetve számos háttérintézmény képviselői megtalálhatók.

Összhangban az Uniós tagországok brüsszeli képviseleteivel, az Állandó Képviseleten három nagykövet teljesít szolgálatot.

Jelenlegi vezetője dr. Ódor Bálint, állandó képviselő, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. Fő feladata, hogy képviselje Magyarországot az állandó képviselők bizottságában (COREPER II.), amely többek között a bel- és igazságügyi, a kereskedelempolitikai, a gazdasági és pénzügyi kérdésekért felelős, továbbá előkészíti az Európai Tanács üléseit is.

Dr. Molnár Katalin, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, helyettes állandó képviselő képviseli a Kormányt az Állandó Képviselők I. Bizottsága (COREPER I.) munkájában is. A COREPER I. feladat- és hatáskörébe olyan kiemelt ágazati politikák tartoznak, mint a mezőgazdaság, a halászat, a közlekedés, a távközlés, az energia, a versenyképesség, a környezetvédelem, a foglalkoztatás, a szociálpolitika, az egészségügy, a fogyasztóvédelem, az oktatás, az ifjúság vagy például a kultúra.

Az Európai Unió közös Kül- és Biztonságpolitikájáért felelős bizottságának (Political and Security Committee, PSC) magyar tagja, a magyar érdekek képviselője Bánfalvi Levente rendkívüli és meghatalmazott nagykövet.

Az Állandó Képviselet szakdiplomatái e három nagykövet irányítása alatt tematikus csoportokban dolgoznak, élükön csoportvezetőkkel. Ezek mellett, horizontális kérdésekkel foglalkozó csoportok is vannak, melyek jogi-, parlamenti-, sajtó ügyekkel, a hivatalos látogatások előkészítésével és lebonyolításával foglalkoznak.


Átláthatóság