22 Feb

Az agrárminiszterek többek között a Zöld Megállapodás, a KAP és a kereskedelempolitika közötti koherencia megerősítéséről, az erdőirtás és erdőpusztulás elleni fellépésről, az uniós promóciós politika felülvizsgálatáról és az agrárpiac helyzetéről, ezen belül a sertéságazatban tapasztalt elhúzódó válságról folytattak eszmecserét.

A miniszterek egyöntetűen támogatták a Zöld Megállapodás, a KAP és az uniós kereskedelempolitika közötti kapcsolódások elmélyítését. Többen szorgalmazták az EU és harmadik országok közötti agrár- és élelmiszeripari termékek kereskedelmében érvényesítendő viszonosság elvét is. Fontosnak tartották, hogy az importtermékek megfeleljenek az EU szigorú környezetvédelmi, állatjóléti, közegészségügyi és termelési előírásainak. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a Zöld Megállapodás céljainak elérése érdekében meg kell erősíteni a KAP és a kereskedelempolitika koherenciáját.

A sertéságazatban tapasztalt válsághelyzet miatt ismét számos tagállam – köztük Magyarország is – kérte rendkívüli piaci intézkedések bevezetését. Feldman államtitkár kiemelte, hogy uniós szinten kell megoldást találni a gazdaságok megmentésére, megakadályozva így az európai sertéstartás visszafordíthatatlan károsodását. Kontrét beavatkozás helyett azonban a Bizottság csupán egy szakértői csoport felállítására tett javaslatot.

 

 

Az erdőirtás és erdőpusztulás visszaszorításának kérdését valamennyi tagállam prioritásként emelete ki, ugyanakkor aggályaikat is kifejezték a végrehajtás várható hatásai kapcsán. Általánosságban a szubszidiaritás és az egyszerűsítés elvének hangsúlyos figyelembe vételét kérték a miniszterek.

Az uniós promóciós politika felülvizsgálatával kapcsolatban 18 tagállam utasította el a program jogosultsági kritériumainak oly módon történő esetleges módosítását, hogy bizonyos termékcsoportok – például a vöröshús és a bor – kizárásra kerüljenek a támogatásból. Feldman államtitkár világosan rámutatott, hogy a vöröshús- és borfogyasztás része az európai kultúrának és gasztronómiai örökségünknek, amelyet inkább támogatni és továbbra is ösztönözni kellene, mintsem kizárni.

Az ülés témái között szerepelt még a gazdálkodók méltányos jövedelme, a Spanyolországban és Portugáliában tapasztalt szárazság, a szabad tartásban termelt tojások jelölése, a kutyák kereskedelmi célú tartása és eladása, valamint az unió növényegészségügyi rendszerében bekövetkezett változások is.