2 Dec

2021. november 29-30-án ülésezett az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanács, ahol Magyarországot Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár képviselte.


 

 

Építve annak az időszaknak a tanulságaira, amikor az iskoláknak a járvány miatt Európa legtöbb országában digitális oktatásra kellett áttérniük, a Tanács ajánlást fogadott el a magas színvonalú és inkluzív alap- és középfokú oktatást előmozdító vegyes tanulásról. Az Európai Digitális Oktatási Akcióterv végrehajtása érdekében indult strukturált párbeszéd első lépéseként az európai oktatási miniszterek megvitatták továbbá a digitális oktatás és készségfejlesztés lehetőségeit. A felnőttek oktatási és képzési lehetőségeinek a bővülését segíti elő a Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásra vonatkozó új 10 éves európai cselekvési programról.

Nagy eredmény és megtiszteltetés, hogy a Tanács Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt jelölte az uniós tagállamok képviseletére a  Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) alapító tanácsában 2022. január 1-jétől 2024. december 31-ig.

 

 

Az ifjúságügyért felelős miniszterek megvitatták a fiatalok számára fenntartott közösségi terek védelmének és támogatásának fontosságát és az ezt elősegítő intézkedéseket. Ezen közösségi terek –amelyek lehetővé teszik a fiatalok érdemi részvételét a társadalomban, a döntéshozatalban és az őket érintő politikák alakításában – egyre nagyobb nyomás alatt állnak.  A miniszterek aggodalmuknak adtak hangot a digitális eszközök és fórumok szerepével kapcsolatban is, amelyek - bár lehetővé teszik a fiatalok számára a mozgósítást, a figyelemfelkeltést és az információmegosztást - olyan kockázatokat is magukban hordoznak, mint a megfélemlítés, az online cenzúra és a digitális megfigyelés.

A Tanács állásfoglalást fogadott el az EU Ifjúsági Párbeszéd 8. ciklusának megállapításaival kapcsolatban a nagyobb átláthatóság biztosítása érdekében az érintett felek bevonására és a nyomon követés során. Az EU Ifjúsági Stratégia (2019-2027) végrehajtásáról (2019-2021) következtetéseket, míg a 2022-2024 közötti időszakra vonatkozóan állásfoglalást fogadtak el a miniszterek.

November 30-án a kulturális miniszterek eszmecserét folytattak arról, hogy milyen intézkedésekkel lehet a leghatékonyabban védeni a kulturális örökséget Európában és azon kívül. Magyar részről prioritásként tekintünk a kulturális örökségvédelemre, és a Hungary Helps ügynökség az utóbbi években mintegy 50 millió euró értékben, 27 országban indított kulturális örökségvédelmi projekteket. Emellett Magyarország támogatta a tanácsi következtetések elfogadását, amely az Új Bauhaus Kezdeményezés kapcsán felhívja a figyelmet a kultúra, a magas minőségű építészet és az épített környezet európai politikákba és a mindennapi életbe való integrálásának fontosságára. A COVID-járványt követő helyreállítás, valamint a zöld- és digitális átalakulás tükrében időszerű és fontos lépésnek tartjuk az európai audiovizuális- és médiatartalom elérhetőségének és versenyképességének előmozdítására irányuló tanácsi következtetések elfogadását, ami hozzájárul a kulturális sokszínűség növeléséhez is.

A Tanács állásfoglalásban foglalta össze az Európai Sportmodell fő jellemzőit, valamint következtetéseket fogadott el az egész életen át tartó testmozgás fontosságáról és ösztönzéséről. Végezetül, a sportminiszterek arról folytattak vitát, hogy hogyan lehet legjobban támogatni a sportolók kettős karrierjét.