23 Dec

Három fordulós vitát követően a Tanács jóváhagyta a piaci korrekciós mechanizmusról szóló politikai megállapodást, amelyet egy december 22-én induló írásos eljárás keretében fogad majd el.


A mechanizmus elfogadását Magyarország nem tudta támogatni, Hollandia és Ausztria pedig tartózkodott. Németország, Dánia és Luxemburg egy politikai döntés következményeként megszavazta a javaslatot. Németország kérésére az elnökség megnyitotta a megújuló energia elterjedésének felgyorsítására irányuló keretrendszerről szóló, EUMSZ 122. cikke szerinti rendeletjavaslatot, annak ellenére, hogy arról a november 24-i Tanácson előzetes megállapodás született és csak vita nélküli jóváhagyás szerepelt napirenden. Németország a piaci korrekciós mechanizmus elfogadásáért cserébe további módosításokat javasolt a megújuló energia projektekhez kapcsolódó hálózati infrastruktúra engedélyezés megkönnyítése érdekében. A javasolt módosításokról a politikai megállapodás megszületett és a Tanács döntött a javaslat írásos eljárásra bocsátásáról. Magyarország jelezte, hogy a szavazás során tartózkodni fog.

Ezt követően a Tanács általános megközelítést fogadott el a metánkibocsátások csökkentéséről szóló rendelettervezetről, illetve tudomásul vette a megújuló gázok, a földgázok és a hidrogén belső piacairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvről és a megújuló gázok, illetve a földgázok és a hidrogén belső piacairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről készített előrehaladási jelentést.

A Tanács általános megközelítést fogadott el a REPowerEU keretében előterjesztett irányelvről, ami célzott módosításokat tartalmaz a megújuló energia projektek engedélyezésének felgyorsítása és egyszerűsítése érdekében. A javaslat szerint a tagállamoknak meg kell határozniuk a megújuló energiaforrásokból energiát termelő erőművek telepítéséhez szükséges azon területeket, amelyek a célkitűzés teljesítéséhez szükségesek, és ezen alacsonyabb környezeti kockázatú területeken rövidített és egyszerűsített engedélyezési eljárást alkalmaznak. A Tanács megerősítette azt a célt, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított energia aránya az Unió bruttó végső energiafogyasztásában 2030-ra legalább 40 százalék maradjon. Magyarország támogatta a megállapodást.

Az elnökség egyéb napirendi pontok alatt tájékoztatást adott a Tanács és az Európai Parlament közötti háromoldalú egyeztetésekről az energiahatékonysági irányelv és a megújuló energia irányelv felülvizsgálata kapcsán. Az elnökség tájékoztatta a minisztereket a SET-terv konferenciáról és az Európai Nukleáris Energia Fórumról.

A Bizottság tájékoztatta a minisztereket a villamosenergia-piaci terv felülvizsgálatán folyó munkáról és az energiaügyi külkapcsolatok terén elért legújabb fejleményekről is. Svédország bemutatta soron következő elnökségi munkaprogramját.