3 Mar

A Versenyképességi Tanács március 2-i ülésnapján (belső piac és ipar) a miniszterek két jogszabályjavaslatot fogadtak el, melyeket Magyarország képviseletében Fábián Gergely államtitkár is támogatott. 


Az első, a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről szóló irányelvtervezet aktualizálja és korszerűsíti a – többek közt – online módon között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre vonatkozó általános keretrendszert. A másik javaslat, a rövid távú szálláshely-kiadási szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtésről és-megosztásról szóló rendelettervezet, tulajdonképpen a szállásközvető online platformok működése tekintetében ír elő egyrészt az adatszolgáltatás egyszerűsítését, harmonizálását, másrészt az ágazat átláthatóságának növelését célzó intézkedéseket. Utóbbi kapcsán az államtitkár felidézte, hogy a hatályos magyar rendszer, a 2019 óta működő Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) már jelenleg is biztosítja azt a célt, hogy a szálláshely-szolgáltatókat ellenőrző hatóság számára átlátható legyen az egyes szálláshelyek működése, ezért úgy gondoljuk, hogy az NTAK bevezetésével a javaslatban elérni kívánt célokat részben már teljesítettük, több esetben szigorúbb szabályozást is életbe léptetve.

A továbbiakban a Tanácsülésen irányadó vitára került sor a Hosszú távú versenyképesség és termelékenység – Az egységes piac harminc éve és jövője témában. Ennek során a miniszterek azokat a kulcsfontosságú elemeket és intézkedéseket próbálták azonosítani, amelyekkel az EU az elkövetkező évtizedekben javítani tudná versenyképességét és termelékenységét. Egyetértés volt abban, hogy bár jelentős eredményeket lehet felmutatni a termékpiac integrációja terén, a szolgáltatások piacán azonban még bőven van tennivaló a korlátozások lebontásában. A Bizottság által bejelentett, a zöld iparágakat érintően a következő hetekben várható javaslatok kapcsán ismét előkerült az állami beavatkozás, konkrétan az állami támogatások kereteinek felülvizsgálata. A tagállamok többsége ezen a téren a célzott, arányos és ideiglenes lépések fontosságát hangsúlyozták, és a Bizottsággal együtt egyetértettek abban, hogy nem lehet csak állami támogatásokra támaszkodni a hosszú távú versenyképességünk biztosításához. Ellenben a képzett munkaerő rendelkezésre állása egy olyan versenytényező, mellyel nagyon komolyan kell foglalkozni, mert a zöld iparágak előmozdításához különösen nagy szükség van a megfelelő, jelenleg szűkösen rendelkezésre álló szakemberekre. Fábián Gergely államtitkár aláhúzta annak fontosságát, hogy a politikaalkotás során hangsúlyosan vegyük figyelembe az ipari szereplők véleményét, hallgassuk meg a problémáikat. A vállalkozások jó része ugyanis a túlélésért harcol, így célzott állami támogatással kell segíteni őket. Egyetértett azzal is, hogy a vállalkozások számára fontos lenne az igazgatási terhek csökkentése, a szabályozási környezet egyszerűsítése és az eljárások gyorsítása.

A Tanácsülést megelőző napon Fábián Gergely államtitkár részt vett az Európai Akkumulátorszövetség 7. magas szintű ülésén, melyet Maroš Šefčovič bizottsági alelnök hívott össze és elnökölt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az ágazatot olyan mértékű külső sokkok érték az elmúlt év során, melyre gyorsan kell reagálni, és egyúttal egy átfogó és tervet kell kidolgozni az EU hosszú távú versenyképességének és termelékenységének megerősítésére. Ennek része kell, hogy legyen az EU szabályozási keretének javítása, magánbefektetések és -finanszírozás felgyorsítása az akkumulátorok teljes értékláncában, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása, és nem utolsósorban a kereskedelempolitika és a nemzetközi partnerségek hasznosítása is.