7 Mar

Az Elnökség  háttéranyagot és kérdéseket készített elő azért, hogy elősegítse a miniszterek véleménycseréjét a Körforgásos Gazdaság Akcióterv keretében kiadott „Európai Műanyag Stratégia”, illetve a „Kapcsolódási pontok a vegyi anyagokkal, a termékekkel és a hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok között” című közleményekről. A Közlemények célja, hogy megakadályozzák a műanyaggal történő környezetszennyezést, illetve a műanyag kedvezőtlen hatásait az emberi egészségre, továbbá a környezetre. A tagállamok többsége egyet értett a dokumentumok céljaival és a megjelenített eszközökkel, a tagállamok egy része jelezte, hogy részletesebb terveket, illetve magasabb ambíciókat várt el. A Bizottság az eszmecsere végén adott összefoglalójában kitért az egyszerhasználatos műanyagcsomagolószerek korlátozásának szükségességére.

A környezetvédelmi miniszterek megtárgyalták a környezetvédelmi szempontok jobb beágyazásának kihívásait az Európai Szemeszter folyamatába. Az intézmények aláhúzták, hogy a jobb integráció hozzájárul a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés elősegítéséhez valamint a jobb környezetvédelmi kormányzás kialakításához. A miniszterek kiemelték, hogy a fenntarthatósági szempontok mélyebb beépítése a gazdasági növekedésbe a zöld beruházások és infrastrukturális igények kielégítésével hozzájárul a zöld munkahelyteremtéshez. Ebből a szempontból hangsúlyozták, hogy a megerősített szakpolitikai együttműködésnek és az unió 2020 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi keretének kulcsfontosságú szerepe van.

A miniszterek munkaebéd keretében megvitatták, milyen módon lehet elősegíteni az öko-innovációt a Körforgásos Gazdaságra történő áttérés érdekében. A tagállamok egyetértettek abban, hogy az öko-innováció kulcsszerepet játszik mind a Körforgásos Gazdaság céljainak elérése, mind a költséghatékony, környezetbarát technológiák kifejlesztése szempontjából.

Az Elnökség és a Bizottság tájékoztatta a minisztereket a „21-ik Európai Öko-innovációs Fórum: a levegőminőség szolgálatában” című rendezvény tapasztalatairól. A résztvevők kiemelték, hogy a szükséges eszközök már léteznek a levegőtisztaság védelme érdekében, és ideje arra koncentrálni, hogy az érintettek számára elérhető legyen.

A francia delegáció a luxemburgival támogatva tájékoztatást adott a Globális Környezetvédelmi Paktum előrehaladásáról. A Paktum célja, hogy kodifikálja a környezetvédelmi jog alapelveit egy nemzetközi szerződés keretében. A tagállamok egyrésze társszerzőként támogatja a tervezetet.

Francia, dán, német, holland, brit delegáció tájékoztatta a Tanácsot az erdőirtásban érintett termékekről szóló Amszterdami Nyilatkozatról. Az aláíró országok célja, hogy elősegítsék az erdőirtás megszüntetését azzal, hogy támogatják a piaci szereplők erőfeszítéseit annak érdekében, hogy ne az erdőirtás nyomán előállított marhahús, pálmaolaj, szója, kakaó, gumi termék legyen elérhető.

A dán, a litván és a görög delegáció tájékoztatót tart az idegenhonos inváziós fajokról szóló rendelet végrehajtásáról, melyben a költséghatékonyabb, megelőzés alapú megközelítésre hívták fel a figyelmet.

A Bizottság tájékoztatást adott a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozásáról (REACH) szóló rendelet célravezető és hatásos szabályozás programban (REFIT) végzett értékelés eredményeiről, melyről elfogadta jelentését.

Francia és brit delegáció tájékoztatást tartott az elefánt vadászat megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről az elefántcsont kereskedelem téma keretében.

A közlekedési ágazat dekarbonizációja kapcsán a Bizottság tájékoztatta a minisztereket a 2017. november 8-i Második Mobilitási csomagban elfogadott, a személy- és könnyű haszongépjárművek széndioxid-kibocsátási követelményeinek meghatározásáról szóló jogszabályi javaslatról a folyamatban lévő tárgyalásokkal összefüggésben. A javaslat kapcsán a kiemelt téma a kibocsátás-csökkentési cél szintje. A tagállamok egy része magasabb ambíciót támogat. Míg a tagállamok másik része szerint realisztikus célt kell kitűzni, ami figyelembe veszi az autóipar versenyképességét, a gazdasági fejlődést és a munkahelyteremtési szempontokat.

A nemzetközi klímatárgyalásokkal összefüggésben a lengyel miniszter tájékoztatott az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 24. Konferenciájára való felkészülésről, amelynek házigazdája lesz Katowicében 2018. december 3-14. között. Hangsúlyozta, hogy a COP24 klímakonferencia legfontosabb célja, hogy elfogadásra kerüljön a Párizsi Megállapodás teljes végrehajtási csomagja, illetve azon egyéb döntések, amelyek erősítik a Keretegyezmény végrehajtását. A tagállamok támogatják Lengyelországot erőfeszítéseiben a COP24 konferenciára történő felkészülésben és készek aktívan részt venni a Talanoa Párbeszédben a siker érdekében.

A Bizottság tájékoztatta a tagállamokat a tengeri hajózás kibocsátás-csökkentésével kapcsolatban a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) környezetvédelmi bizottságában folyamatban lévő üvegházhatásúgáz-csökkentési stratégiaalkotás fejleményeivel összefüggésben. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a nemzetközi hajózásnak is sürgősen és igazságosan hozzá kell járulnia a Párizsi Megállapodás célkitűzéseihez. Ha nem kerül sor gyors intézkedésre, és miközben más ágazatok pedig csökkentik kibocsátásaikat, a hajózási kibocsátás részesedése 2050-ig akár a teljes globális üvegházhatást okozó gázkibocsátás 10%-át is elérheti. A Bizottság szerint az EU-nak 70-100%-kos abszolút kibocsátás-csökkentési cél mellett kellene érvelnie 2050-re 2008-hoz képest.