2 Feb

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) kezdeményezésére megkezdte munkáját az úgy nevezett Horizont Európa kutatási munkacsoport. A február 2-án, online formában megtartott megbeszélésen huszonkilenc szakértő vett részt a négy ország minisztériumaiból, kutatásfinanszírozó ügynökségeitől, a brüsszeli állandó képviseletekről és KFI irodákból. Az első megbeszélés napirendjén az egyes országok Horizont Európa kutatási keretprogrami részvételét javítani hivatott intézkedések szerepeltek.

Az online egyeztetést az NKFIH elnökhelyettese, Szabó István nyitotta meg, aki bemutatta a régió előző kutatási keretprogramja – Horizont 2020 – alatti pályázati sikerességi statisztikáit. Ezt követően minden V4 ország tartott egy rövid előadást a saját nemzeti célkitűzéseiről, támogató intézkedéseiről. Az előadások után élénk párbeszéd bontakozott ki a résztvevő szakértők között a jó gyakorlatok sikerességéről, a közös nehézségekről és az azokra adható válaszlehetőségekről. Az esemény második felében a keretprogram felhívásaiban kevésbé sikeresen szereplő országok számára létrehozott ún. widening programrész alatti részvétel, az egyes V4 országok jó gyakorlatainak bemutatása került sorra. A munkacsoport következő ülését március végére tervezi az NKFIH, amikor is az Európai Kutatási Térség politikai menetrendje és a keretprogrami és strukturális források közötti szinergiák lesz a téma.