16 Nov

A Tanács megállapodott az Európai Parlamenttel a 2022. évi uniós költségvetésről a november 15-i költségvetési egyeztetőbizottsági ülésen, miután a november 12-i nyilvános Ecofin budget tanácsülésen a tagállamok ismertették a prioritásaikat. A megállapodás szerint a kötelezettségvállalási előirányzatok szintje 169,5 milliárd euró, a kifizetési előirányzatok szintje 170,6 milliárd euró lesz. A következő évi költségvetésben világosan tükröződnek az EU fő prioritásai: a gazdasági helyreállítás, a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a zöld és a digitális átállás, de egyben a kohéziós politika és a közös agrárpolitika számára is garantálja a szükséges forrásokat. Továbbá emellett elegendő forrást hagy a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keretben szereplő kiadások felső határai alatt ahhoz, hogy az EU reagálni tudjon az előre nem látható szükségletekre.

Magyar szempontból kiemelendő, hogy a kohéziós politika és a közös agrárpolitika kiadásai a tárgyalások során nem forogtak veszélyben, azok a módosítóindítvány figyelembe vételével a Magyarország által is támogatott tanácsi álláspontnak megfelelő szinten kerültek elfogadásra.

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 14 nap áll a rendelkezésére a közös szöveg jóváhagyására. A Tanács várhatóan november 23-án fogja jóváhagyni, míg a folyamat lezárását jelentő parlamenti plenáris szavazásra a jelenlegi tervek szerint 2021. november 24-én kerül sor.

A fejezetenkénti teljes bontás itt látható:

2022. évi EU költségvetés (millió euró, folyó árakon):

 

 

ELŐIRÁNYZATOK FEJEZETENKÉNT

2022. évi költségvetés

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

21 775,1

21 473,5

2. Kohézió, reziliencia és értékek

56 039,0

62 052,8

— Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

49 708,8

56 350,9

— Reziliencia és értékek

6 330,2

5 701,8

3. Természeti erőforrások és környezet

56 235,4

56 601,8

Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

40 368,9

40 393,0

4. Migráció és határigazgatás

3 091,2

3 078,3

5. Biztonság és védelem

1 785,3

1 237,9

6. Szomszédság és a világ

17 170,4

12 916,1

7. Európai közigazgatás

10 620,1

10 620,2

Tematikus speciális eszközök

2 799,2

2 622,8

Összes előirányzat

169 515,8

170 603,3