7 Jun

2022. június 2-án Luxembourgban került sor az Európai Unió közlekedési minisztereinek tanácsülésére (TTE). Magyarország képviseletében Baranyai Gábor nagykövet szólalt fel. A Tanács általános megközelítést fogadott el az „Irány az 55%!” jogszabálycsomag közlekedéssel kapcsolatos jogalkotási javaslataira vonatkozóan.


Ezek a tervezetek jelentős szerepet fognak játszani a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os csökkentésére irányuló uniós erőfeszítésekben, ami előfeltétele a 2050-re kitűzött klímasemlegességi cél elérésének.

A Tanács az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló rendelettervezetre („AFIR”) vonatkozó általános megközelítés elfogadásával kezdte meg ülését. Ezt követően elfogadta a fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosítását célzó javaslatra („ReFuelEU Aviation”) vonatkozó általános megközelítését. A Tanács ezt követően egyhangúlag elfogadta a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású tüzelőanyagok tengeri közlekedésben való használatának előmozdításáról szóló javaslatra („FuelEU Maritime”) vonatkozó általános megközelítését.

Az elért eredményekről szóló jelentés alapján a miniszterek véleménycserét tartottak a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztéséről szóló rendelettervezetről.

A miniszterek munkaebéd keretében eszmecserét folytattak Ukrajna helyzetéről annak érdekében, hogy összehangolt választ adjanak az Ukrajna elleni orosz háborús támadás ügyében, a közlekedés területén.