17 Oct

A környezetvédelmi miniszterek ülésére 2023. október 16-án került sor Luxemburgban. A Tanács ülésén dr. Raisz Anikó környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár képviselte Magyarországot.


Az estébe nyúló tárgyalások eredményeként a Környezetvédelmi Tanács jóváhagyta az uniós szintű nemzetileg meghatározott hozzájárulások (NDC) frissítését az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Titkársága felé történő benyújtásra, amelyben az Európai Unió összefoglalja éghajlatpolitikai intézkedéseit. A dokumentum egyúttal az Európai Unió Párizsi Megállapodás alatt tett vállalásaként is szolgál. A Tanács jóváhagyta továbbá az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 28. Konferenciáján  (COP28) képviselendő uniós álláspont kereteit rögzítő  tanácsi következtetéseket. A tagállamok megosztottak voltak a 2030-as kibocsátáscsökkentési értékek és az energiacélokkal kapcsolatos elemek kérdésében. A spanyol elnökségnek végül sikerült egy olyan kompromisszumos szöveget bemutatnia, amely valamennyi tagállam aggályait kezelte.

A környezetvédelmi minisztereknek sikerült megállapodniuk a települési szennyvíz kezeléséről és a nehéz-tehergépjárművek szén-dioxid kibocsátási sztenderdjeiről (CO2 HDV) szóló javaslatokra vonatkozó közös álláspontban, amely a Tanács álláspontjaként fog szolgálni a háromoldalú egyeztetéseken az Európai Parlamenttel.

A települési szennyvízkezelésről szóló javaslat kiterjeszti a települési szennyvízkezelési irányelv hatályát az 1250 lakosegyenértékű szennyezésterheléssel bíró kis településekre, előírja a mikroszennyezők eltávolítását a szennyvízből, célul tűzi ki a szennyvízkezelési ágazat klímasemlegességének elérését, elősegítve a környezet és az emberi egészség még hatékonyabb védelmét. Magyarország számára a jelenleg hatályos szennyvízkezelési szabályok végrehajtása is komoly kihívást jelent, emiatt kötelezettségszegési eljárás van folyamatban hazánk ellen. Tekintettel a tovább szigorodó előírások végrehajtásának költségeire és a rendelkezésre álló források hiányára, Magyarország nem tudta támogatni a tanácsi közös álláspontot.

A CO2 HDV javaslat szigorúbb szén-dioxid-kibocsátási előírásokat határoz meg a nehéz-tehergépjárművekre vonatkozóan annak érdekében, hogy hozzájáruljon az uniós klímarendeletben meghatározott éghajlat-politikai célok eléréséhez 2030-tól. A miniszterek megállapodtak abban, hogy az eredeti bizottsági javaslattól eltérve 2030 helyett 2035-re kell az összes új városi autóbuszt kibocsátásmentessé tenni. A tagállamoknak, köztük Magyarországnak ezáltal sikerült megalapozni, hogy a kisebb települések észszerűbb időkorlátok között tudjanak eleget tenni az átállás követelményeinek. Ezen túlmenően a kompromisszum előírja, hogy az Európai Bizottságnak a 2026-es felülvizsgálat során figyelembe kell venni az EU határain kívül folytatott kereskedelemre gyakorolt hatásokat, amely hazánk, mint az unió határán fekvő tagállam számára is lényeges szempont.