19 Dec

2023. december 18-án került sor a Környezetvédelmi Tanácsra Brüsszelben. Magyarországot az ülésen dr. Raisz Anikó környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár képviselte.


A Tanács napirendjének kiemelt pontja a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló rendelet volt. A minisztereknek – Magyarország támogatása mellett – sikerült megállapodniuk a tanácsi közös álláspontban, így elkezdődhetnek az intézményközi tárgyalások a végső szöveg elfogadása érdekében. A jogszabály célul tűzi ki a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásra vonatkozó eltérő nemzeti intézkedések összhangba hozását azok környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának megakadályozása vagy csökkentése érdekében. Raisz Anikó ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a csomagolások használata és az abból keletkező hulladék mennyisége növekvő tendenciát mutat, az eddigi közös erőfeszítések ellenére is. Erre tekintettel támogatta a hulladék keletkezésének csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, illetve az újrahasználati rendszerek szerepének növelésére vonatkozó határozott és következetes lépéseket, továbbá hangsúlyozta, hogy a célkitűzések elérése szempontjából szükséges a visszaváltási díjas (betétdíjas) rendszerek használata.

A miniszterek véleménycserét folytattak továbbá a talajmegfigyelésről és ellenállóképességről szóló irányelvről, valamint az ellenálló európai erdők monitoring keretéről szóló javaslatok céljairól. A talajmegfigyelés vonatkozásában a tagállamok egyetértettek azzal, hogy szükség van a széles körű és összehasonlítható adatokra a talajok állapotáról. Ugyanakkor fontosnak tartják azt, hogy amikor a talajok egészséges állapotát megállapítjuk, azt a tagállami sajátosságok figyelembevételével tegyük.  Az erdészeti monitoring javaslat kapcsán a tagállamok támogatták az európai szintű adatgyűjtés harmonizálását. A miniszterek mindkét javaslat vonatkozásában hangsúlyozták, hogy a meglévő tagállami rendszereket kellene alapul venni.

Az ebéd során a miniszterek az Európai Unió rövidesen bemutatásra kerülő 2040-es klímacéljáról egyeztettek. Meghívott vendégként Ottmar Edenhofer az éghajlatváltozással foglalkozó európai tudományos testület elnöke ismertette a testület elemzését a 2040-es céllal összefüggésben, amely legalább 90-95% kibocsátás-csökkentést javasol. Raisz Anikó államtitkár teljesíthető és a lakosság által is támogatott célra hívott fel, és hangsúlyozta, hogy a célértékről a legmagasabb politikai szinten, az Európai Tanácson kell döntést hozni.

Az egyebek napirendi pontok között a következő uniós elnökséget ellátó Belgium minisztere bemutatta környezetvédelmi és klímapolitikai munkaprogramját.