22 Nov

Az agrárminiszterek november 21-i, brüsszeli találkozójuk alkalmával az új uniós erdészeti stratégiájáról, a természet helyreállításáról szóló jogszabály mezőgazdasági vonatkozásairól, illetve az EU műtrágya-stratégiáról szóló közleményéről folytattak eszmecserét.


A miniszterek kifogásolták, hogy a tagállamok nem lettek bevonva az Uniós Erdészeti Stratégia összeállításába, és felhívták a figyelmet az Állandó Erdészeti Bizottság szerepére. Nagy István kiemelte, hogy a stratégia végrehajtása a Bizottság és a tagállamok közös feladata, és Magyarország továbbra is kész nagyobb szerepet vállalni annak sikeres megvalósításában. Fontosnak nevezte az erdészeti ágazat szakmai véleményének hangsúlyozását, a nemzeti tapasztalatok hatékony hasznosítását és a nemzeti sajátosságok figyelembevételét.

A tagállamok megvitatták a természet helyreállításáról szóló rendeletjavaslat mezőgazdasági vonatkozásait. Nagy István miniszter úr emlékeztetett, hogy a Bizottság által meghatározott helyreállítási célok eléréséhez egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő földterület. A gyakorlatban különböző ágazatok versenyeznek ugyanazért a területért, hiszen egyszerre kellene több élelmiszert termelni és több megújuló energiát előállítani úgy, hogy közben a biodiverzitás és a környezet védelmére is tekintettel vagyunk. Ez csak úgy valósítható meg, ha megtaláljuk a megfelelő és ésszerű egyensúlyt a mezőgazdasági szempontok és a környezeti megfontolások között.

A Bizottság bemutatta a november 9-én elfogadott, az EU műtrágya-stratégiáról szóló közleményét, válaszul a műtrágyák és az energia árak drasztikus emelkedésére. Nagy István miniszter úr üdvözölte a Közleményt, azonban több azonnali, rövidtávú intézkedést szorgalmazott, amelyek enyhítik a gazdálkodók megnövekedett műtrágya, energia- és input költségek okozta terheit.

Emellett megvitatásra kerültek a biomassza alapú gazdaság konferencia következtetései. A Bizottság júniusban kiadott egy pozitív hangú jelentést az európai biomassza alapú gazdaság előrehaladásáról. A következtetések rámutattak arra, hogy szükség van a biomassza alapú gazdasághoz kapcsolódó szabályozás jobb integrációjára, az európai szakpolitikákkal való koherencia kialakítására, különös tekintettel a bioenergia szektorra. Magyar részről külön üdvözöltük, hogy a konferencia programjába a Bizottság becsatornázta a BIOEAST kezdeményezést és kértük a további támogatását.