18 Jan

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács január 17-i brüsszeli ülésén a francia elnökség bemutatta munkaprogramját. Az agrárminiszterek eszmecserét folytattak a decemberben lezajlott állatjóléti konferenciáról, a fenntartható karbon ciklusokról szóló bizottsági közleményről, agrárkereskedelmi kérdésekről, az agrárpiac helyzetéről, ezen belül a sertéságazatban tapasztalt elhúzódó válságról.

Julien Denormandie mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a francia elnökségi program bemutatása során fő politikai prioritásaiként a viszonosság elvének alkalmazását és a fenntartható szénkörforgást emelte ki. Emellett támogatni kívánja növényvédő szerek használatának csökkentését célzó kezdeményezéseket.

Az agrárkereskedelmi kérdésekben az uniós szakminiszterek egyöntetűen támogatták a francia elnökség törekvéseit az EU és harmadik országok közötti agrár- és élelmiszeripari termékek kereskedelmében érvényesítendő viszonosság elvének kapcsán. Fontosnak tartották, hogy az importtermékek megfeleljenek az EU szigorú környezetvédelmi, állatjóléti, közegészségügyi és termelési előírásainak. Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár elsősorban az uniós agrárpolitika és kereskedelempolitika összhangjára hívta fel a figyelmet.

A Bizottság helyzetértékelése alapján az agrár-élelmiszeripari ágazat összességében jól teljesít, számos hozzászóló azonban az emelkedő input-, energia-, műtrágya- és takarmányköltségek mezőgazdaságra gyakorolt hatásaira hívta fel a figyelmet. A sertéságazatban tapasztalt válsághelyzet miatt ismét számos tagállam – köztük Magyarország is – rendkívüli piaci intézkedések bevezetését kérte, azonban a Bizottság ezt továbbra sem tartotta „időszerűnek” és szükségesnek.

A miniszterek széleskörűen üdvözölték a fenntartható karbon ciklusokról szóló Bizottsági közleményt. Egyetértettek abban, hogy a kezdeményezés fontos szerepet játszhat a klímaváltozás elleni küzdelemben. Azonban számos további technikai részlet tisztázását, valamint az adminisztratív terhek növekedésének elkerülését tartották szükségesnek.

A közelmúltban megrendezett „Állatjólét az EU-ban ma és holnap” magas szintű konferencia kapcsán számos tagállam – köztük Magyarország is – a jövőbeni javaslatok tudományos megalapozottságára és a társadalmi-gazdasági hatások felmérésére hívta fel a figyelmet az uniós állatjóléti szabályozás felülvizsgálata kapcsán.