3 May

Az agrárminiszterek április 25-i, luxemburgi találkozójuk alkalmával többek között a mezőgazdasági piacok helyzetéről, így az Ukrajnából érkező növekvő gabona behozatallal összefüggő problémákról, illetve az új Közös Agrárpolitika Stratégiai Terveinek végrehajtásáról folytattak vitát.

Nagy István miniszter több érintett tagállamhoz hasonlóan ismételten felhívta a figyelmet az Ukrajnából származó növekvő mezőgazdasági behozatallal összefüggő problémákra. Emlékeztetett, hogy a háború kitörése után a globális élelmezésbiztonság szempontjából közös vállalás volt, hogy az ukrán gabona szárazföldi úton is szállítható legyen. Ennek érdekében hozta létre az Európai Unió a Szolidaritási Folyosókat, melyek működtetésében Magyarország is aktívan részt vesz. Ennek alapvető célja az Európán kívüli országok ellátásának biztosítása, sajnálatos módon azonban a beérkező termények jelentős része az Ukrajnával határos országok piacain kerül értékesítésre, piaci zavarokat előidézve. A határmenti országok azonnali cselekvésre szólították fel a Bizottságot a probléma megoldása érdekében.


A KAP stratégiai tervek végrehajtásának helyzete kapcsán a tagállamok kiemelték, hogy számos kihívással néztek szembe, mint például a nemzeti végrehajtási jogszabályok elfogadása, az informatikai rendszer fejlesztése vagy a gazdák tájékoztatása. A tagállamok rávilágítottak, hogy az új KAP jogszabályok késedelmes elfogadása, illetve a stratégiai tervek jóváhagyásának elhúzódása miatt nagyon szűk időkeret állt rendelkezésre az új program elindításához szükséges felkészülésre. Nagy István miniszter számos tagállammal együtt kérte, hogy a Bizottság mutasson rugalmasságot a KAP stratégiai tervek módosítása során és reagáljon gyorsan a tagállamok kérdéseire a zökkenőmentes végrehajtás érdekében. Sok tagállam kritikaként fogalmazta meg, hogy a KAP reform során nem sikerült egyszerűsítést elérni, és mind a gazdák, mind a hatóságok adminisztratív terhei növekedtek.

Emellett megvitatásra került a karbon eltávolítás tanúsítási rendszerének mezőgazdasági és erdészeti aspektusa, a biomassza alapú gazdaság lehetőségei, illetve a méhészeti termékek származás jelölésének és nyomon követésének erősítése.