8 Mar

Az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanács 2023. március 7-én tartotta oktatási formációjának soron következő ülését, amelyen a miniszterek a legfontosabb oktatási kérdésekre összpontosítottak. Gondolatébresztő politikai vitát tartottak a magas szakmai teljesítményt nyújtó tanárokról, míg az informális ebéd során különös hangsúlyt kaptak az Ukrajnából elmenekült tanároknak a menekült tanulók beilleszkedési folyamatában történő mozgósítására irányuló tapasztalatok és sikeres kezdeményezések. A miniszterek, felismerve a megfelelő készségeknek a zöld átmenet sikeres megvalósításában játszott kiemelkedő szerepét, jóváhagyták a zöld átállást segítő készségekről és kompetenciákról szóló tanácsi következtetéseket.


A magas szakmai teljesítményt nyújtó tanárokról folytatott szakpolitikai vita kiváltképp rámutatott arra, hogy a tanárhiány a tagállamok közös kihívása. A véleménycsere lehetővé tette továbbá, hogy a miniszterek azonosítsák azokat az ösztönzőket és intézkedéseket, amelyek várhatóan hozzájárulnak a jól képzett és felkészített tanárok bevonzásához, továbbképzéséhez és megtartásához.

Az ukrajnai helyzet nem csak az ottmaradottak számára rendkívül nehéz, hanem azon diákok és hallgatók számára is, akiknek el kellett menekülniük hazájukból. Már egy éve tart a válság, és a miniszterek megragadták az alkalmat, hogy megvitassák, hogyan járulhatnak hozzá leginkább az ukrán menekült tanárokban rejlő lehetőségek a fiatal ukrán állampolgárok sikeres iskolai integrációjához.

Világos az, hogy a tagállamok még mindig számos kihívással néznek szembe a zöld átállással kapcsolatban. A zöld átállást segítő készségekről és kompetenciákról szóló tanácsi következtetések jóváhagyása megerősíti a miniszterek azon szándékát és elkötelezettségét, hogy megvizsgálják azon szakpolitikai lehetőségeket, amelyek olyan intézkedésekre vezetnek, zöld képességeket biztosítva Európa jövőbeli lakossága számára.

A kortárs irodalom és a fiatalok olvasásának népszerűsítését célzó új kezdeményezésként a résztvevők többet tudhattak meg az Európai Szerzők Napjáról.

Élve a tanácsülés kínálta lehetőséggel, Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia képviselői által megújításra került a közös szándéknyilatkozat a közép-európai oktatási és képzési együttműködésről, amely fokozza a résztvevő tagállamok össszefogását az érintett területeken.