22 May

A Tanács következtetéseket fogadott el a fenntartható Európa szociális dimenziójáról a fiatalok számára, valamint állásfoglalásokat az EU Ifjúsági Párbeszéd (EUYD) 9. ciklusának eredményeiről és az EU Ifjúsági Stratégiája 2022-2024-es időszakra vonatkozó munkatervének felülvizsgálatáról. A miniszterek tartalmas politikai vitát folytattak az európai fiatalok társadalmi befogadásának elősegítéséről, különös tekintettel az ukrán fiatalokra. A miniszterek rámutattak, hogy fiatalokat érintő politikák kialakításakor szem előtt kell tartani a „fiatalok”, mint csoport heterogenitását. Kiemelték a mai fiatalok előtt álló kihívásokat, és megvitatták, hogyan segíthetik őket ezen akadályok leküzdésében, összhangban az Európai Ifjúsági Párbeszéd során megfogalmazott ajánlásokkal. A miniszterek továbbá hangsúlyozták az olyan uniós programok fontosságát is, mint az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület. Megosztották azokat az intézkedéseket is, amelyeket nemzeti szinten vezettek be a fiatalok támogatására, beleértve az ideiglenesen lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrán fiatalokat is.


A sportért felelős miniszterek megvitatták az emberi jogok tiszteletben tartásának szükségességét a nagy nemzetközi sportesemények megszervezése során, miközben hangsúlyozták a sportban a jó kormányzás, valamint az átláthatóság erősítését és az emberi jogok tiszteletben tartásának fontosságát a nagy nemzetközi sportesemények megszervezésének teljes életciklusa során. Kiemelték az alapvető emberi értékek képviseletének fontosságát: az integritást, a kölcsönös tiszteletet, a diszkrimináció elleni küzdelmet, valamint a közösségi érzést és a fair playt. A miniszterek egyetértettek a korrupció, az illegális dopping, a „sportwashing” és az emberi jogok megsértése elleni küzdelem folytatásában. A Tanács továbbá jóváhagyta az állásfoglalást az uniós tagállamoknak a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségben (WADA) való képviseletéről.

A kulturális és audiovizuális kérdéseket illetően a miniszterek következtetéseket fogadtak el a veszélyeztetett és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült művészekről. A svéd elnökség bemutatta az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló rendelettervezet (European Media Freedom Act / EMFA) vonatkozásában készített előrehaladási jelentését és ismertette a jogalkotási javaslat tárgyalásának állását, valamint az eddigi munka során jelzett tagállami aggályok alapján javasolt főbb módosításokat. Ezt követően a tagállamok eszmecserét folytattak arról, hogy a javaslat mely részeit tekintik a legjelentősebbnek a médiaszektor megerősítése szempontjából, illetve mik a fennmaradó legfontosabb kérdések, amelyek tisztázása elengedhetetlen a javaslat elfogadásához. A miniszterek többsége hangsúlyozta a téma fontosságát és sürgősségét és úgy látta, hogy az általános megközelítést még a svéd elnökség alatt el szükséges érni. Mindazonáltal a miniszterek egyetértettek abban, hogy még vannak nyitott kérdések, többek között a Médiaszolgáltatásokat Felügyelő Európai Testület függetlensége, az újságírói források védelme, a közszolgálati média, illetve a médiaszolgáltatók óriásplatformokkal szembeni jogai kapcsán, amelyek alapos megfontolást igényelnek.     

Az oktatási miniszterek gondolatébresztő politikai vitát tartottak a tanulás fontosságáról, annak a méltányosságban és a társadalomban történő aktív részvételben betöltött jelentőségéről.

Az oktatási szakasz egyéb napirendi pontjai között több információs pont is szerepelt, többek között az Európai Szerzők Napjáról, a horvátországi oktatási reformokról.