24 May

Az oktatási miniszterek ülésének középpontjában a befogadó oktatás és a felsőoktatás állt. A Tanács következtetéseket fogadott el a befogadó és méltányos oktatás szerepéről a diákok iskolai sikerességében, valamint az Európai Egyetemek kezdeményezésről. Az Európai Egyetemek kezdeményezés jelenleg az egyik legfontosabb és leginnovatívabb európai kezdeményezés a felsőoktatás területén, a 2025-ig megvalósítandó Európai Oktatási Térség egyik alappillére. Sikerként értékelhetjük, hogy a 41 Európai Egyetemi szövetségből 11 szövetségben magyar felsőoktatási intézmény is részt vesz. Az Európai Egyetemi szövetségek példájából kiindulva az oktatási miniszterek vitát folytattak az európai felsőoktatás jövőjéről, különösen arról, hogy hogyan vállalhatnak az európai felsőoktatási intézmények vezető szerepet a digitális és zöld átalakulásban.

Az ifjúsági miniszterek számára az egyik legfontosabb kérdés annak biztosítása volt, hogy a fiatalok a jövőben beleszólhassanak az életüket érintő kérdésekbe, a róluk szóló szakpolitikák alakításába, a döntéshozatal minden szintjén. A Tanács következtetéseket fogadott el iránymutatásul a kérdésben a fiatalok döntéshozatali folyamatokban való részvételének előmozdítása során a többszintű kormányzás megerősítéséről. A COVID-19 járvány különösen hátrányosan érintette a fiatalokat, ezért a miniszterek eszmecseréjük során egyetértettek abban, hogy a fiatalok bevonásával a jövőben olyan tényeken alapuló, szektorokon átívelő szakpolitikák megalkotására van szükség, amelyek figyelembe veszik a fiatalok jogait, az őket érintő trendeket és kihívásokat, továbbá igazságos és egyenlő lehetőségeket biztosítanak számukra az élet minden területén.

A koronavírus járvány a kulturális és kreatív szektort nagyon súlyosan érintette. A Tanács erre reflektál a kulturális és kreatív ágazatok helyreállításával, alkalmazkodási képességével és fenntarthatóságával kapcsolatban elfogadott következtetésekkel, amelyek egyúttal az ágazatban meglévő olyan strukturális problémákkal is foglalkoznak, amelyeket a jelenlegi válság felerősített. A kulturális miniszterek emellett szakpolitikai vitát folytattak arról, hogy hogyan lehetne többféle forrást mozgósítani az európai kulturális örökség megőrzése és védelme érdekében.

A Tanács következtetéseket fogadott el a hírmédia és audiovizuális szektorok COVID-járvány utáni helyreállításának, illetve digitális és zöld átalakulásának támogatásáról, iránymutatást nyújtva a Bizottságnak a 2020 decemberében közzétett Média és audiovizuális cselekvési tervben foglalt intézkedések megvalósításához is.

A sportot érintően a Tanács következtetéseket fogadott el a sportinnovációról, majd vitát folytatott a sportdiplomáciában rejlő lehetőségekről és arról, hogy szüksége lenne-e az Európai Uniónak sportdiplomáciai stratégiára.