30 Oct

A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács soron következő ülésére 2019. október 24-én Luxemburgban került sor. A magyar delegációt dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes (EMMI) vezette. Az ülést a finn elnökség részéről Aino-Kaisa Pekonen szociális-és egészségügyi miniszter, valamint Timo Harakka munkaügyi miniszter elnökölte. Az Európai Bizottságot Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos, valamint Vera Jourova jogérvényesülésért, fogyasztóvédelemért és nemek közötti egyenlőségért felelős biztos képviselte.

A foglalkoztatási és szociális miniszterek elfogadták az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló rendelet módosítását, melyre az Egyesült Királyság kilépése (Brexit) miatt volt szükség. A rendeletmódosítás vészhelyzeti szabályokat tartalmaz arra az esetre, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül hagyná el az EU-t, és támogatást nyújt azon munkavállalóknak, akik emiatt veszítenék el állásukat.

A Tanács következtetéseket fogadott el a jóllét gazdaságáról. Ebben a Tanács egy új megközelítés jövőbeni alkalmazására tesz javaslatot, mely révén a jóllét szempontjait minden szakpolitika kialakítása során figyelembe vennénk. Ezzel az embereket és a jóllétüket helyezzük a döntések középpontjába. A következtetések emlékeztet napjaink kihívásaira a szegénység és társadalmi kirekesztés, a munka és a munkafeltételek változó világa, a nemek közötti egyenlőség, a szociális védelem, az egészségügyi és tartós ápolási ellátások, valamint az oktatás területén, és megfogalmazza az ezekre adható lehetséges válaszokat is. Emellett számos feladatot kijelöl mind a tagállamok, mind az új Bizottság számára. A Bizottságnak szóló felhívások között – többek között – szerepel, hogy az Európa 2020 stratégia lejártával tegyen javaslatot egy új hosszú távú stratégiára, aminek megvalósítása révén az Unió a világ legversenyképesebb és társadalmilag leginkább befogadó, klímasemleges gazdaságává válhat.

A miniszterek szakpolitikai vitát folytattak a megkülönböztetés elleni küzdelem fokozásáról az Európai Unióban. A miniszteri eszmecserét megelőzően az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (FRA), az Egyenlőségi Szervek Európai Hálózatát (Equinet) és a Szociális Platform képviselői osztották meg tapasztalataikat a témában. A Bizottság részéről Vera Jourová biztos beszámolt az antidiszkriminációval foglalkozó, legfrissebb eurobarométer felmérés eredményeiről. A hozzászóló tagállamok kiemelték a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem jelentőségét és megerősítették elköteleződésüket a kérdésben. Számos tagállam kiemelte, hogy az uniós jogszabályokban biztosított védelem hiányosságait meg kell szüntetni, és ehhez elengedhetetlen az egyenlő bánásmódról szóló irányelvtervezet elfogadása. A miniszterek a jogszabályok mellett hatékony eszköznek tartották a figyelemfelkeltő kampányokat, az információmegosztást, az oktatást és a megelőzést. Többen hangsúlyozták a kisebbségek védelmét, az akadálymentesítés és a fogyatékossággal élők jogainak biztosítását, és felhívták a figyelmet a többszörös diszkrimináció problémájára is. A vita végén az elnökség jelezte, hogy az elhangzottakról tájékoztatni fogja az Európai Tanácsot.

Az Európai Bizottság tájékoztatást adott azon kezdeményezéséről, mely a szociálpolitika területén a hatékonyabb jogalkotást mozdítaná elő. Ebben javaslatot tesz arra, hogy egyes kérdésekben az egyhangúság helyett minősített többségi szavazással hozzanak a tagállamok döntést. A Bizottság előadását egy informális ebédvita követte.

A Tanács következtetéseket fogadott el a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkavégzés jövőjére vonatkozó centenáriumi nyilatkozatáról.

A foglalkoztatási és szociális miniszterek irányadó vitát folytattak a „Készségek és munkaerőpiaci igények a munka változó világában – stratégiai kihívás az élet hosszig tartó folyamatos tanulás terén” témakörében.

Az Elnökség és a Bizottság emellett tájékoztatást adott a 2019. október 16-án lezajlott Háromoldalú Szociális Csúcsról, ami az uniós intézmények és az európai szociális partnerek közötti párbeszéd fóruma. Az ülésen megvitatott általános témakör az „Előrelépés az EU szociális és gazdasági dimenziója terén, egy versenyképes, méltányos és fenntartható EU érdekében, a szociális partnerek szerepe e téren” volt. Az eszmecsere ezen belül három altéma köré összpontosult: tisztességes átalakulás a klímasemleges gazdaság felé; befektetés a készségekbe, és a felnőttképzéshez való hozzáférés javítása; valamint a jövőképes belső piaci politikák kialakítása.

Az Európai Szemeszterhez kapcsolódóan a miniszterek megerősítették a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) valamint a Szociális Védelmi Bizottság (SCP) éves jelentéseit. Ebben a két szakbizottság áttekinti az EU és tagállamai foglalkoztatási és szociális helyzetét, az elmúlt év fejleményeit és az előttünk álló kihívásokat. Ez egyben hozzájárulást jelent az Európai Bizottság által előkészített, és minden év novemberében megjelenő Éves Növekedési Jelentéshez (AGS), valamint Közös Foglalkoztatási Jelentéshez (JER). A vita során a Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy az említett dokumentumok az idén később fognak megjelenni, mert azokat már az új Bizottság fogadná el, amire december 1-je után tud sor kerülni.