17 Dec

A vásárlók egészségtudatos döntéseinek támogatása, valamint az állatok jólétének javítása is napirendre került a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2020. december 15-i ülésén, Brüsszelben. A miniszterek ennek keretében a harmonizált főlátómezős tápértékjelölésről, a tápanyagprofilokról, a származás és eredet jelölésről, valamint az állatjóléti jelölésről folytattak eszmecserét.


Az élelmiszerek csomagolásán kötelezően feltüntetendő információk körét a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló uniós rendelkezések határozzák meg. A Bizottság 2020. tavasszal megjelent Termőföldtől az asztalig stratégiájában célul tűzte ki az élelmiszerjelölési előírások továbbfejlesztését a vásárlók tájékozott, egészséges és fenntartható döntéseinek elősegítése érdekében. Magyarország egy jövőbeni, harmonizált főlátómezős tápértékjelölés kapcsán kiemelte, hogy az akkor tudja segíteni az említett célok elérésében a vásárlókat, ha figyelembe veszi az élelmiszerek teljes, kiegyensúlyozott étrendben betöltött szerepét is. Különös figyelmet kell fordítanunk továbbá a hagyományos élelmiszerek és étrendek védelmére. A tárcavezetők, a megtévesztő élelmiszer hirdetések elleni küzdelem jegyében támogatták a tápanyagprofilok kidolgozását. A származás jelölési előírások kapcsán a Tanács felszólította a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a mézkeverékek eredet jelölésének szigorítására.

Az agrárminiszterek ezen kívül közös álláspontot fogadtak el egy majdani, EU-szintű állatjóléti jelölés bevezetéséről, mely az elképzelések szerint részletesebb tájékoztatást biztosíthat a vásárlók részére az állatok életkörülményeiről. Egy ilyen típusú jelölés bevezetése és az ennek következtében várható magasabb értékesítési ár ösztönzőleg hathat a többletintézkedéseket vállaló termelők számára. A magyar delegáció vezetője kiemelte, hogy a majdani jelölés önkéntes alkalmazása mellett a termelők versenyképességének megőrzése, illetve a vásárlói ismeretek növelése is megfelelő figyelmet érdemel.