16 Jun

Az agrárminiszterek június 13-i, luxemburgi találkozójuk alkalmával a mezőgazdasági piacok helyzetéről, az importált mezőgazdasági termékekre vonatkozó környezetvédelmi és egészségügyi előírásokról, valamint a növényvédő szerek fenntartható használatáról folytattak eszmecserét.


 

 

Az agrárpiacok Ukrajna elleni orosz inváziót követő helyzete kapcsán a tárcavezetők továbbra is prioritásként emelték ki az élelmezésbiztonság kérdését. Nagy István miniszter rámutatott, hogy a mezőgazdasági termékek vonatkozásában az EU nettó exportőr, így a segítségnyújtásnak közös felelősségnek kell lennie. Kiemelte, hogy az EU-nak fokozni kell a termelését, aminek elengedhetetlen előfeltétele a KAP Stratégiai Tervek gyors elfogadása. Az ukrajnai helyzet kapcsán a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország, mint szomszédos ország, segíteni fogja Ukrajnát abban, hogy gabonaterményeit hazánkon keresztül exportálhassa.

A Bizottság bemutatta jelentését az importált agrár-élelmiszeripari termékekre vonatkozó uniós előírások kapcsán. Nagy István miniszter rámutatott, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem, a biológiai sokféleség védelme és a szennyezések visszaszorítása globális ügy, amit hatékonyan csak globális szinten lehetséges kezelni. Úgy vélte, hogy nem elegendő pusztán az Európai Unió mezőgazdaságát fenntarthatóbbá tenni, hanem a harmadik országoknak is ki kell venniük részüket a közös erőfeszítésekből.

A növényvédő szerek fenntartható használatára vonatkozó jogszabály-tervezet kapcsán a tagállamok úgy vélekedtek, hogy elengedhetetlen megfelelő alternatív megoldásokat biztosítani és hangsúlyozták, hogy az élelmezésbiztonságnak az első helyen kell állnia. Nagy István miniszter rámutatott arra is, hogy a növényvédőszer-használat csökkentésére vonatkozó javaslatok kidolgozása során figyelembe kell venni a tagállamok sajátosságait, eltérő kiindulási pontjait és eddig elért eredményeit.

Az ülés egyéb témái között megvitatásra kerültek a földrajzi árujelzőkkel és az afrikai sertéspestis helyzetével kapcsolatos kérdések is.