25 May

Az agrárminiszterek május 24-i, brüsszeli találkozójuk alkalmával a mezőgazdasági piacok helyzetéről, a Szolidaritási folyosók kialakításáról, a G7 rendkívüli mezőgazdasági miniszteri találkozóról és a WTO 12. miniszteri konferenciáról folytattak eszmecserét. Emellett tanácsi következtetéseket fogadtak el a madárinfluenza (HPAI) elleni védekezés lehetőségeiről.

 

 

Az agrárpiacok Ukrajna elleni orosz inváziót követő helyzete kapcsán a tárcavezetők továbbra is prioritásként emelték ki az élelmezésbiztonság kérdését és megerősítették, hogy az uniós mezőgazdasági ágazat képes fedezni az Unió élelmiszer-fogyasztási szükségleteit. Feldman Zsolt államtitkár úr rámutatott, hogy a mezőgazdasági termékek vonatkozásában az EU nettó exportőr, így a segítségnyújtásnak közös felelősségnek kell lennie. Kiemelte, hogy az EU-nak fokozni kell a termelését, aminek elengedhetetlen előfeltétele a KAP Stratégiai Tervek gyors elfogadása. A Bizottság bemutatta az EU-Ukrajna közötti Szolidaritási folyosók kialakítására vonatkozó közleményét. Államtitkár úr rendkívül fontosnak tartotta a régió mezőgazdasági termelésének stabilizálását. Hangsúlyozta, hogy Magyarország, mint szomszédos ország, segíteni fogja Ukrajnát abban, hogy gabonaterményeit hazánkon keresztül exportálhassa. Hatékony együttműködésünkről biztosított a közleményben javasolt intézkedések végrehajtása kapcsán.

A miniszterek tanácsi következtetést fogadtak el a magas patogenitású madárinfluenza elleni védekezés lehetőségeiről. Egyetértettek abban, hogy a vakcinázás a rendelkezésre álló megelőző intézkedések fontos kiegészítő eszköze lehet. Magyarország teljes mértékben egyetért a következtésben foglaltakkal, különösen tekintettel a kereskedelmi kihívások figyelembe vételére.

A miniszterek tájékoztatást kaptak a jövő hónapban Genfben megrendezésre kerülő 12. WTO miniszteri konferenciáról, illetve a május 13-14-én Stuttgartban megrendezett G7 miniszteri találkozóról.

Az ülés egyéb témái között megvitatásra kerültek a talajvédelemmel, vadon élő állatok tartásának szabályozásával, a növényegészségüggyel és a vidékfejlesztési alapból finanszírozott projektek kedvezményezettjeinek - a költségek, az építőanyag- és üzemanyagárak erőteljes emelkedése miatti - nehéz helyzetével kapcsolatos kérdések is.