9 Jun

Navracsics Tibor kohéziós politikáért felelős miniszter június 2-án Luxembourgban részt vett az Általános Ügyek Tanácsának kohéziós politikával foglalkozó ülésén.  A Tanács elfogadta a Tanács következtetéseit a 8. kohéziós jelentésről, és megbeszélést folytatott a területi megközelítésnek a konvergencia fokozásában betöltött szerepéről.

 

 

A tanácsi következtetések elfogadásával a miniszterek tudomásul vették az elmúlt évtized jelentős fejleményeit: a gazdasági és társadalmi kohézió uniós szinten javult, de a konvergencia főként a kevésbé fejlett régióban tapasztalható viszonylag erős növekedésnek köszönhető, míg egyes közepes jövedelmű régiók stagnálnak.  A foglalkoztatás javítása terén is történt előrelépés, de a regionális egyenlőtlenségek továbbra is nagyobbak, mint a 2008-as pénzügyi válság előtt.  Ezen túlmenően, egyes régiók között és azokon belül továbbra is nagy a növekedési szakadék, sőt egyes esetekbem ezek növekednek is, és úgy tűnik, hogy egyes régiók ún. fejlődési csapdába estek.  A miniszterek hangsúlyozták, hogy a kohéziós politika az egyik legfontosabb eszköz a kevésbé fejlett régiók fejlődésének elősegítésében, valamint az EU jelentős beruházási politikája, amelynek továbbra is támogatnia kell a konvergenciához és a fejlesztési csapdák elkerüléséhez szükséges beruházásokat minden régió számára.  A miniszterek kiemelték azt is, hogy a politika hosszú távon minden régió számára előnyös.

A vita során a miniszterek hangsúlyozták, hogy a kohéziós politika nem válságeszköz;  ugyanakkor segítette a régiókat a közelmúltbeli válságok hatásainak mérséklésében.  Egyes tagállamok – köztük Magyarország – rugalmasabb végrehajtási megközelítést szorgalmaztak, vagyis a politikának képesnek kell lennie az új fejleményekhez való alkalmazkodásra anélkül, hogy sérülnének strukturális és hosszú távú céljai.  Ez egyben azt is jelenti, hogy a politika csak akkor lehet sikeres, ha figyelembe veszi a helyi fejlesztési igényeket, és támogatja a régiókat személyre szabott fejlesztési stratégiáikban.