24 Mar

Az Általános Ügyek Tanácsa 2022. március 22-i ülésén Magyarországot Varga Judit miniszter képviselte. A Tanácsot Clément Beaune, EU ügyekért felelős francia államtitkár elnökölte, a Bizottságot pedig Dubravka Šuica, és Maroš Šefčovič alelnökök, képviselték.

 

Az Európai Tanács 2022. március 24-25-i ülésének előkészítése:

A március 24-25-i Európai Tanács előkészítése keretében az Általános Ügyek Tanácsa eszmecserét folytatott a következtetések tervezete alapján Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziójáról, a biztonság- és védelempolitikáról, az energetikáról, a COVID-19 világjárványról, a gazdasági kérdésekről, valamint külkapcsolatokról.

 

Európai szemeszter

A miniszterek megvitatták a 2022. évi Európai Szemeszterről szóló tanácsi hozzájárulásokról szóló összefoglaló jelentést, a szemeszter frissített menetrendjét, valamint az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló ajánlásokat is. Utóbbi fontosságát mutatja, hogy a dokumentumot a héten ülésező Európai Tanács is meg fogja vitatni, mielőtt azt az ECOFIN elfogadná.

Európa jövőjéről szóló Konferencia

 

A francia elnökség a május 9-i zárórendezvényre tekintettel javaslatot tett a Tanácsnak a konferencia következő szakaszaiban alkalmazandó módszertanra. Az elmúlt hét végén az utolsó polgári vitacsoportok is ismertették ajánlásaikat a plenáris ülésen, mindenekelőtt a gazdasággal, a társadalmi igazságossággal, az ifjúsággal és az oktatással, digitális átállással, valamint az EU világban elfoglalt helyével és a migrációval kapcsolatban. (https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels). A következő plenáris ülésekre a tervek szerint március 25–26-án, április 8–9-én és április 29–30-án fog sor kerülni. (https://futureu.europa.eu/pages/plenary) Az összes uniós polgár részt vehet saját jövője és egész Európa jövőjének alakításában a digitális platformon keresztül is (https://futureu.europa.eu/?locale=hu).

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványokú jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata

 

A miniszterek megállapodtak az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok statútumáról és finanszírozásáról szóló rendelet átdolgozására vonatkozó részleges általános megközelítésről. A felülvizsgálat célja az európai politikai pártok pénzügyi átláthatóságának növelése, az európai politikai szférában betöltött szerepük megerősítése, valamint az európai demokrácia védelme a külföldi beavatkozással szemben. A mandátum ennek érdekében erősíti a finanszírozás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, növeli az európai politikai pártok láthatóságát a polgárok számára az európai politikai életben és biztosítja az európai választások külföldi befolyástól való mentességét. E célok a közelgő 2024-es európai parlamenti választások szempontjából is kiemelt fontosságúak. Magyar részről üdvözöltük a külső pénzügyi befolyás és a nemzeti népszavazásokba való beavatkozás lehetőségének tilalmára vonatkozó rendelkezéseket, valamint hangsúlyoztuk a szubszidiaritás elvének és a nemzeti hatáskörök tiszteletben tartásának fontosságát.

EU-UK kapcsolatok

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke röviden tájékoztatta a delegációkat az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodások végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló két, közelmúltban elfogadott rendeletjavaslatról. A javaslatok a Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás Unió nevében történő megkötéséről szóló határozatban a Bizottság számára ideiglenesen biztosított felhatalmazást tükrözik, továbbá kiterjednek a Kilépési Megállapodás szerint elfogadható egyoldalú intézkedésekre is.