21 Mar

Az agrárminiszterek március 20-i, brüsszeli találkozójuk alkalmával többek között a mezőgazdasági piacok helyzetéről, az Ukrajnából érkező növekvő gabona behozatallal összefüggő problémákról, a kereskedelmi megállapodások agrárérzékenységeiről, illetve a természet helyreállításáról szóló jogszabály mezőgazdasági és erdészeti vonatkozásairól folytattak vitát.

Az agrárpiaci helyzet kapcsán az uniós agrárminiszterek továbbra is a magas energia és input költségek, valamint az egyéb piaci bizonytalanságok okozta kihívásokat emelték ki. Nagy István több érintett tagállamhoz hasonlóan felhívta a figyelmet az Ukrajnából származó növekvő mezőgazdasági behozatallal összefüggő problémákra. Emlékeztetett, hogy a háború kitörése után a globális élelmezésbiztonság szempontjából közös vállalás volt, hogy az ukrán gabona szárazföldi úton is szállítható legyen. Ennek érdekében hozta létre az Európai Unió a Szolidaritási Folyosókat, melyek működtetésében Magyarország is aktívan részt vesz. Ennek alapvető célja az Európán kívüli országok ellátásának biztosítása, sajnálatos módon azonban a beérkező termények jelentős része az Ukrajnával határos országok piacain kerül értékesítésre, piaci zavarokat előidézve. A Bizottság mindennek ellenére olyan javalatot tett a mezőgazdasági tartalék aktiválására, amely csak három ország – Lengyelország, Bulgária és Románia - nehézségeit veszi figyelembe. Nagy István miniszer a javaslat felülvizsgálatát és a magyar gazdálkodók támogatását hangsúlyozta.


A tagállamok megvitatták a természet helyreállításáról szóló rendeletjavaslat mezőgazdasági vonatkozásait. Nagy István miniszter úr emlékeztetett, hogy a Bizottság által meghatározott helyreállítási célok eléréséhez egyszerűen nem áll rendelkezésre elegendő földterület. A gyakorlatban különböző ágazatok versenyeznek ugyanazért a területért, hiszen egyszerre kellene több élelmiszert termelni és több megújuló energiát előállítani úgy, hogy közben a biodiverzitás és a környezet védelmére is tekintettel vagyunk. Ez csak úgy valósítható meg, ha megtaláljuk a megfelelő és ésszerű egyensúlyt a mezőgazdasági szempontok és a környezeti megfontolások között.

Emellett megvitatásra került az EU–Mercosur megállapodás mezőgazdasági aspektusai, az akvakultúra-ágazat helyzete, illetve a beporzó rovarok védelme.