25 Oct

Az agrárminiszterek október 23-24-i, brüsszeli találkozójuk alkalmával többek között agrárpiaci kérdéseket, így az Ukrajnából érkező gabona kérdését, a balti-tengeri halászati lehetőségeket illetve az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem lehetőségeit vitatták meg.


Az Európai Bizottság az ukrán gazdaság támogatása érdekében kiemelte a Szolidaritási Folyosók megerősítésének a fontosságát. A határmenti tagállamok véleménye szerint továbbra is jelentős a nyomás az agrárpiacaikon, elsősorban az alacsony felvásárlási árak, illetve a szabad raktárkapacitás hiánya miatt. Feldman Zsolt államtitkár így elsősorban a Szolidaritási Folyosók működésének javítását és eredeti céljának helyreállítását hangsúlyozta. Hozzátette, hogy az ukrán mezőgazdasági termékeknek vissza kell térniük hagyományos exportpiacaikhoz és el kell jutniuk a rászoruló harmadik országokba. Nyomatékosan kérte a Bizottságot, hogy az érintett tagállamok bevonásával dolgozzon ki olyan intézkedéséket, amelyek hosszú távon képesek úgy megoldani a kialakult helyzetet, hogy az nem csak Ukrajna, hanem a határmenti tagállamok gazdálkodóinak érdekeit is szem előtt tartja.

A miniszterek tájékoztatást kaptak emellett a hulladék keretirányelv módosítása keretében az élelmiszerpazarlás csökkentését célzó bizottsági javaslat elemeiről.

A miniszterek megegyeztek továbbá a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségek 2024. évre történő meghatározásáról.