22 Jun

A COVID19-járvány kitörése óta a szociális és foglalkoztatási ügyekért felelős miniszterek első alkalommal találkoztak az EPSCO Tanács 2021. június 14-i ülésén, amelyen számos kérdést megvitattak. Irányadó vitát tartottak három témában (a minimálbérekről, a portói szociális csúcstalálkozó utókövetéséről és a kollektív szerződésekről), valamint elfogadtak egy ajánlást és három következtetést.

A miniszterek elfogadták az Európai Gyermekgaranciát létrehozó tanácsi ajánlást. Az ajánlás célja, a gyermekek társadalmi kirekesztésének megakadályozása és leküzdése a rászoruló gyermekek olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosításával, mint a kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz, az oktatáshoz és az iskolai tevékenységekhez, minden tanítási napon legalább egy egészséges étkezéshez, valamint az egészségügyi ellátáshoz. Magyarország üdvözölte az ajánlás elfogadását, mivel a gyermekszegénység elleni küzdelem és a családok támogatása kiemelt prioritás a Kormány számára. Számos intézkedés révén az ajánlásban foglaltak jelentős részét már ma is végrehajtjuk, pl. három éves kortól kötelezővé tettük az óvodai részvételt, továbbá bevezettük az ingyenes iskolai és szünidei étkeztetést, és ebben mára közel 600.000 gyermek részesül.

Az Európai Bizottság idén márciusban jelentette meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló új hosszútávú stratégiáját, és a Tanács következtetések formájában jóváhagyta a stratégiát. Magyarország támogatta a következtetések elfogadását, mely felgyorsítja az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét. 2007-ben Magyarország az elsők között írta alá az Egyezményt, és ratifikálta mind az Egyezményt, mind az Opcionális Jegyzőkönyvet. Az azóta eltelt időszakban széles körű intézkedéseket hoztunk azért, hogy támogassuk a fogyatékossággal élő személyek oktatását, képzését, foglalkoztatását, önálló életvitelének megvalósulását, továbbá dolgozunk az akadálymentesség javításán. A magyar kormány kiemelten kezeli a foglalkoztatás kérdését, melynek eredményeként a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatási aránya jelentősen nőtt: 10 évvel ezelőtt még csak 18% volt, míg 2020-ban elérte a 44%-ot.

A Tanács a távmunkáról is következtetéseket fogadott el, amelyben felszólítja a tagállamokat a távmunkában rejlő nehézségekre és kihívásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek vagy stratégiák megalkotásának megfontolására, a Bizottságot pedig a távmunkára vonatkozó további kutatások elősegítésére.

A miniszterek konstruktív politikai vitát folytattak az Európai Unióban alkalmazandó megfelelő minimálbérekről szóló irányelvjavaslat tárgyában. A megbeszélés során a Tagállamok többsége – a munkavállalók számára tisztességes bérek biztosítása mellett – a szociális partnerek autonómiáját és a tagállami hatásköröket biztosító óvatos szabályozás szükségességére figyelmeztetett. A szociális partnereket illetően a miniszterek ugyanezt az álláspontot fogalmazták meg a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalások előtt álló új kihívásokra vonatkozó politikai vita során.