27 Oct

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács október 19-20-i ülésén elfogadta a tanácsi álláspontot rögzítő általános megközelítést a KAP reformról. A tárgyaláson a legnagyobb vita az új KAP zöld felépítményéről, azon belül is az újonnan bevezetésre agro-ökológiai támogatásokról bontakozott ki. A megállapodás értelmében a tagállamoknak I. Pilléres nemzeti borítékjaik 20%-át kell erre a támogatási formára fordítaniuk. Az agro-ökológiai támogatások az új megerősített kondícionalitással és a II. pilléres agrár-környezeti intézkedésekkel együtt biztosítják majd a mezőgazdaság hozzájárulását a klímaváltozás elleni küzdelemhez. A területalapú közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési beruházások pedig segítik majd megőrizni és növelni az ágazat versenyképességét. Magyar szempontból fontos eredmény, hogy az érzékeny mezőgazdasági ágazatok számára továbbra is rendelkezésre állnak majd a termeléshez kötött, valamint az átmeneti nemzeti támogatások.

 

 

Az agrárminiszterek tanácsi következtetéseket fogadtak el a Termőföldtől az asztalig stratégiáról. A következtetések kiemelik, hogy a stratégiának hozzá kell járulniuk a EU klíma-, valamint a biodiverzitás védelmi célkitűzéseinek megvalósulásához. Magyarország egyetért azzal, hogy a mezőgazdaságnak is hozzá kell járulni a klíma- és környezetvédelmi célok megvalósításához, azonban a stratégiában meghatározott célértékek teljesítése aránytalan terhet ró a tagállamokra. Különösen a vegyi növényvédő szerek felhasználásának további 50%-os csökkentése, illetve az ökológiai gazdálkodás alá vont területek részarányának 25 százalékra emelése tűnik túlzottan ambiciózus törekvésnek. A tagállamok eltérő helyzetére, és az eddig megtett erőfeszítésekre figyelemmel kell lenni. Nem lenne igazságos ugyanakkora csökkentést számon kérni azokon a tagállamokon, amelyek eddig is jelentős eredményt értek el a növényvédő szerek és műtrágyák felhasználásának visszaszorításában. Magyarország külön nyilatkozatot tett a következtetésekhez, melyben kifejti, hogy a KAP-nak a Stratégia céljaihoz való hozzájárulása kizárólag szilárd jogi alapokon nyugvó feltételekhez kötődhet. A gazdákon csak alap jogi aktusban rögzített feltételek kérhetők számon. Ez alapján az Európai Bizottság is csak az elfogadott uniós alap jogi aktusban foglalt feltételeket vizsgálhatja a tagállami KAP stratégiai tervek elfogadásakor.