18 Mar

A francia soros elnökség első Környezetvédelmi Tanácsülésére 2022. március 17-én került sor.

A találkozó első felében a miniszterek véleményt cseréltek az ambiciózus „Fit for 55” csomag klímapolitikai tárgyú elemeiről. A tárgyalás során kiemelt figyelmet kapott az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer kiterjesztése az épületekre és a közúti közlekedési szektorra, valamint a Szociális Klímaalap, amely a kiterjesztésnek a negatív szociális-gazdasági hatásait hivatott enyhíteni, mivel a tagállamok továbbra is jelentősen megosztottak mindkét kérdésben. Magyarország számára még mindig elfogadhatatlan a lakossági szektorra közös uniós szintű karbonárat bevezetni. Meg kell védeni az állampolgárokat és a családokat az átmenet túlzott terheinek viselésétől.

A tagállamok egyhangúlag támogatták az akkumulátorokról szóló rendelet elfogadását, és ezzel egyetértettek az Európai Parlamenttel való tárgyalások megkezdésével. A rendelet nem csak a körforgásos gazdaságba-, illetve az elektromos alapú közlekedésbe történő átmenetet kívánja elősegíteni, hanem hozzájárul az európai klímacélok teljesüléséhez is. Ezen túlmenően a szabályozás fontos szerepet játszik a környezet állapotának megőrzésében, védelmében és javításában azáltal, hogy lecsökkenti az elemek, és akkumulátorok, illetve a hulladékelemek, és hulladékakkumulátorok kedvezőtlen környezeti hatásait.

A környezetvédelmi miniszterek támogatták a Tanácsban kialakult megállapodást az Európai Parlamenttel való tárgyalások megkezdéséhez egy olyan rendeletről, amelynek célja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP) hulladékokban való jelenlétének további korlátozása. A javaslat fontos lépés a körforgásos gazdaság felé vezető úton, valamint a másodlagos nyersanyagok minőségének biztosításában.

Az erdőirtás és erdőpusztulás visszaszorításának kérdését valamennyi tagállam prioritásként emelte ki, támogatták a kellő gondosságra vonatkozó kötelezettség beépítését, ugyanakkor aggályaikat is kifejezték a végrehajtás várható hatásai kapcsán. Általánosságban a szubszidiaritás és az egyszerűsítés elvének hangsúlyos figyelembe vételét és a fogalommeghatározások tisztázását kérték a miniszterek.