20 Jul

Az agrárminiszterek július 18-i, brüsszeli találkozójuk alkalmával a KAP Stratégiai Tervek jóváhagyási folyamatáról, a mezőgazdasági piacok Ukrajna elleni inváziót követő helyzetéről, valamint a növényvédő szerek fenntartható használatáról folytattak eszmecserét.


Az agrárpiacok Ukrajna elleni orosz inváziót követő helyzete kapcsán a tárcavezetők továbbra is prioritásként emelték ki az élelmezésbiztonság kérdését. Nagy István miniszter rámutatott, hogy a mezőgazdasági termékek vonatkozásában az EU nettó exportőr és kiemelte, hogy az EU-nak tovább kell fokoznia a termelését. Az ukrajnai helyzet kapcsán a tárcavezető azonnali tűzszünetet sürgetett, hogy az ukrán gazdák el tudják végezni a mezőgazdasági munkálatokat.

A 2023-tól induló új Közös Agrárpolitikához kapcsolódó Stratégiai Tervek kapcsán Nagy István azok mielőbbi elfogadására szólított fel. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a gazdáknak legkésőbb nyár végén meg kell hozniuk a vetésszerkezetre vonatkozó döntéseiket, amihez ismerniük kell az új szabályokat és feltételeket ahhoz, hogy meg tudjanak felelni az új KAP követelményeinek.

Nagy István miniszter beszámolt a Magyarországot sújtó rendkívüli aszályhelyzetről. Hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzetben a gazdáknak segítségre van szükségük, ezért több javaslatot is megfogalmazott az Európai Bizottság számára.

A Bizottság bemutatta a fenntartható növényvédő szer használatra vonatkozó rendelet-tervezetét. Nagy István egyetértett a tervezet célkitűzéseivel, azonban hangsúlyozta, hogy a növényvédőszer-használat csökkentése során tekintettel kell lenni a tagállamok eltérő kiindulási pontjaira és az eddig elért erőfeszítéseire. Olyan szabályozást tartott támogathatónak, amely a környezeti célok mellett a gazdák versenyképességére is tekintettel van.

Az ülés egyéb témái között megvitatásra kerültek az erdőirtáshoz és az erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek forgalmazásáról szóló tervezettel, az állatok Unión belüli szállítására vonatkozó jogszabályok aktualizálására tett javaslattal és a WTO 12. miniszteri konferenciáján elfogadott állat- és növényegészségügyi nyilatkozattal kapcsolatos kérdések is.