17 Jun

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a cseh (CZELO), lengyel (PolSCA) és szlovák (SLORD) kutatástámogató irodával közösen szervezett konferenciát a közös finanszírozású partnerségek előnyeiről és nehézségeiről június 13-án, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén. A nagy érdeklődés mellett zajló esemény online is követhető volt.


 

 

Baranyai Gábor nagykövet úr üdvözlő szavait követően az Európai Bizottság képviseletében Maria Leek bemutatta a közelmúltban megjelent partnerségi monitoring beszámoló legfőbb üzeneteit, valamint a stratégiai tervezés következő várható lépéseit. A politikai panel számos olyan témát érintett, mint a partnerségekben való részvétel előnyei, a nemzeti prioritások meghatározásának, s ennek megfelelően a partnerségekben való részvételről való döntésnek a nehézségei, a szinergiák, nemzeti kötelezettségvállalás és szakértői csoportok létrehozásának szükségessége. A Bizottság közös tanulási kezdeményezések révén kívánja elősegíteni a jó gyakorlatok megosztását, s az olyan közös kihívások megoldását, mint a partnerségek kivezetése.

Margareta Olson, ugyancsak az Európai Bizottságtól a stratégiai kutatási és innovációs menetrend kialakításának lépéseit tekintette át. A Visegrádi országokból érkező kutatók nem csupán tudományos eredményeikről beszéltek, hanem olyan kérdéseket is felvetettek, mint a támogató személyzet szerepének fontossága a partnerségek és felhívások értelmezése, valamint a pályázatok megírása során, a személyes elköteleződés szerepe, koordinációs készségek szükségessége, valamint az olyan tudósok iránti igény, akik a politikai dokumentumok értelmezésében is otthonosan mozognak.

Kovács Barna, a BIOEST kezdeményezés főtitkára, záró gondolatként ugyancsak a támogató struktúrák szükségességére, s a BIOEST munkacsoportok partnerségek előkészítésében játszott lehetséges szerepére hívta fel a figyelmet.