16 Mar

A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács informális videokonferencia ülést tartott 2021. március 15-én. Magyarországot Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár (EMMI) képviselte.

A miniszterek megvitatták a foglalkoztatás- és szociálpolitikai kérdéseket a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervek (RRP) kontextusában. A felszólalók többsége egyetértett abban, hogy a válságkezelést követően az Uniónak és a tagállamoknak egyaránt az újjáépítés szakaszába kell lépnie. A válság a kihívások mellett lehetőséget is teremt arra, hogy a munkavállalói készségek fejlesztése által minőségi munkahelyek jöjjenek létre, elsősorban a zöld és a digitális gazdaság erősödése és erősítése által.

A miniszterek vitát folytattak a szociális jogok európai pillérének végrehajtásáról szóló cselekvési tervről, melyet a Bizottság március 4-én hozott nyilvánosságra. A cselekvési terv egyrészt 2030-ig szóló számszerű célkitűzéseket fogalmaz meg a foglalkoztatás, képzés előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem érdekében, másrészt összegyűjti a szociális pillérben foglalt alapelvek végrehajtása érdekében folyamatban lévő és az elkövetkező néhány évben tervezett intézkedéseket. A vita egyben előkészítése a 2021. május 7–8-án Portóban tartandó szociális csúcstalálkozónak, ahol a cselekvési terv lesz a központi téma.

A nemek közötti egyenlőséget érintő témakörhöz kötődően a miniszterek szakpolitikai prioritások megerősítésének lehetőségéről értekeztek, megosztva hogy milyen intézkedéseket és jogszabályokat tartanának szükségesnek ahhoz, hogy további előrelépés történjen ezeken a fontos területeken.

Az ülésen a Bizottság és az elnökség is tájékoztatást adott néhány napirenden lévő kezdeményezésről. A Bizottság röviden ismertette az idősödésről szóló javaslatát; a fogyatékossággal élő személyek jogairól a 2021–2030 közötti időszakra szóló stratégiát; a 2020–2025 közötti időszakra szóló uniós rasszizmus elleni cselekvési tervet; továbbá a fizetések átláthatóságára vonatkozó jogszabályjavaslatot.