28 Sep

Az agrárminiszterek szeptember 26-i, brüsszeli találkozójuk alkalmával a szolidaritási folyosók jelentőségéről, az ipari kibocsátásokról szóló irányelv felülvizsgálatáról, valamint a növényvédő szerek fenntartható használatáról folytattak eszmecserét.

A Miniszterek egyértelműen elismerték a szolidaritási folyosók jelentőségét az ukrán agrár-élelmiszeripari termékek exportjának biztosítása terén. Emellett rámutattak a fekete-tengeri kikötőkön keresztüli szállítás fenntartásának fontosságára. Magyarország szomszédos országként aktívan rész vesz az a szolidaritási folyosókra vonatkozó akcióterv végrehajtásában és mindent megtesz a szállítási kapacitások bővítése érdekében.


A Bizottság bemutatta az ipari kibocsátásokról szóló irányelv felülvizsgálatának mezőgazdasági vonatkozásait. Számos tagállam aggályosnak tartotta a szabályozás kis- és közepes gazdaságokra történő kiterjesztését. Feldman Zsolt államtitkár úr a javaslat mezőgazdaságra háruló aránytalan követelményeit kifogásolta.

A fenntartható növényvédő szer használatra vonatkozó rendelet-tervezet kapcsán tizenegy tagállam – köztük Magyarország - új, átfogó hatástanulmány elkészítésére szólította fel a bizottságot. Államtitkár úr hangsúlyozta, hogy a növényvédőszer-használat csökkentése során tekintettel kell lenni a tagállamok eltérő kiindulási pontjaira és az eddig elért erőfeszítéseire.