16 Mar

2018. március 15-én Brüsszelben került sor a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács ülésén a foglalkoztatási és szociális napirendi pontok megvitatására. A magyar delegációt Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár vezette. Az Európai Bizottságot Valdis Dombrovskis, az euróért és szociális párbeszédért felelős alelnök, Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos, valamint Vera Jourová jogérvényesülésért, fogyasztóvédelemért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos képviselték.


A miniszterek irányadó vitát folytattak a bolgár Elnökség vitaindító dokumentuma mentén a szociális Európa 2020 utáni jövőjéről a foglalkoztatási és szociálpolitikai kilátások, ezek finanszírozása, valamint a szociális és gazdasági konvergencia vonatkozásában.

Magyarország részéről Czibere Károly államtitkár emlékeztetett a Római Nyilatkozatra, amiben a tagállamok vezetői egy olyan szociális Európa mellett tették le voksukat, amely a fenntartható fejlődésen alapul, előmozdítja a gazdasági és társadalmi fejlődést, a kohéziót és konvergenciát, miközben megőrzi a belső piac integritását. Hangsúlyozta, hogy erős Európára van szükség, ahol a gazdasági, foglalkoztatási, szociális és versenyképességi szempontok egymást kölcsönösen erősítik. A magyar kormány ezt a felfogást követi. Véleményünk szerint a gazdasági prosperitás teremti meg a társadalmi jólét alapját, míg a fenntartható szociális modell befektetést jelent a humántőkébe, amely egyben a versenyképesség alapja. A 2020 utáni Többéves Pénzügyi Keret alakításával kapcsolatban kiemelte, hogy a kohéziós politika alapvető céljainak megtartását támogatjuk, és úgy véljük, hogy a forrásallokáció alapját továbbra is az egy főre eső GDP kell, hogy képezze. A tagállami rendszerek és a politikai prioritások különbözőségére figyelemmel úgy véljük, hogy a tagállamoknak a lehető legszélesebb mozgásteret kell biztosítani, és nem támogatjuk egy ernyőalap létrehozásának gondolatát; bizonyos speciális programok önálló létjogosultságát fontos lenne megtartani, melyek közül kiemelte az EU Egészségügyi Programot.

A miniszterek továbbá vitát tartottak a nemek közötti bérszakadék megszüntetésének lehetőségéről, amely nagy mértékben hozzájárulna a szociális jogok európai pillére céljainak eléréséhez. A nyilvános vita a hivatalos honlap mellett a szociális médián keresztül is követhető volt. Magyar részről Államtitkár úr beszámolt a munkaerőpiacot érintő pozitív folyamatokról, amelynek eredményeként folyamatosan növekszik a nők foglalkoztatottsága is, és ezzel párhuzamosan csökken a nemek közötti bérkülönbség. Hangsúlyozta, a munkaerőpiaci horizontális és vertikális bérkülönbségek csökkentésének hatékony eszköze a családi élet és a munka közötti egyensúly megteremtése, valamint a nők munka világába történő visszatérését ösztönző intézkedések.

A Tanács a 2018. évi Európai Szemeszter csomag tekintetében tanácsi következtetéseket fogadott el az Éves Növekedési Jelentésről (AGS) és a Közös Foglalkoztatási Jelentésről (JER), valamint elfogadta a Közös Foglalkoztatási Jelentést, és tudomásul vette a Bizottság tájékoztatását a 2018. évi országjelentésekről.

A Tanács jóváhagyta a Foglalkoztatási Bizottságnak az Ifjúsági Garancia megvalósítására vonatkozó fő üzeneteit. Ezenfelül ajánlást fogadott el a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés uniós keretrendszerének kialakításáról, melynek célja a munkaerőpiaci igényeknek megfelelni képes, magasan képzett és szakképesítéssel rendelkező munkaerő támogatása.

Az egyéb napirendi pontok között a Bizottság és a bolgár Elnökség beszámolt a 2018. március 21-én megrendezésre kerülő Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó előkészületeiről. Ezt követően a Bizottság részéről Marianne Thyssen biztos tájékoztatást nyújtott a 2018. március 13-án bemutatott szociális méltányossági csomagról, közte a Szociális Jogok Európai Pillérének végrehajtásáról szóló bizottsági közleményről, az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására irányuló rendelet tervezetről, valamint az önfoglalkoztatók szociális biztonságáról szóló tanácsi ajánlás tervezetről. Emellett Ilze Zvidrina, a Foglalkoztatási Bizottság (EMCO) elnöke és Ulrika Hall, a Szociális Védelmi Bizottság (SPC) elnöke röviden bemutatták az EMCO és az SPC szakbizottságok 2018. évi munkaprogramjait. Valamint a bolgár Elnökség röviden beszámolt a kiküldetési irányelv felülvizsgálata kapcsán zajló tárgyalások jelenlegi állásáról.

A miniszteri munkaebéd témája a szociális jogok európai pillérének végrehajtása: a nők és a férfiak egyenlő munkaerőpiaci részvételének előmozdítása volt.