30 May

A miniszterek megállapodtak a Tanács álláspontjáról az áruk kölcsönös elismerésének javítására irányuló rendelettervezetről, amely biztosítja, hogy az egyik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk más tagállamban is értékesíthetők legyenek. A résztvevők egyhangúlag támogatták a javaslatot és egyetértettek abban, hogy a belső piac kereskedelmi korlátainak csökkentése szempontjából kulcsfontosságú a kölcsönös elismerés elvének hatékonyabb alkalmazása.


A miniszterek vitát folytattak a közelmúltban megjelent, a platformok és azok üzleti felhasználói közötti kapcsolatot szabályozó javaslatról. A résztvevők egyetértettek a problémameghatározással és azzal, hogy javítani kell a platformok elszámoltathatóságát és a szerződési feltételek átláthatóságát annak érdekében, hogy megfelelően ki lehessen használni az online platformgazdaságban rejlő lehetőségeket, miközben erősödik a bizalom és lehetővé válik az üzleti felhasználók jobb hozzáférése a piacokokhoz. 

A Tanács állandó napirendi pontjának tekinthető versenyképességi állapotfelmérés ez alkalommal az egységes belső piac és az ipar kapcsolódási pontjaira koncentrált. A tagállamok a legversenyképesebb szektorok közé a digitális átalakulás nyomán születő új iparágakat, a gyógyszeripart, az autóipart sorolták. Ugyanakkor több miniszter felhívta a figyelmet a belső piac tökéletlenségére is, különös tekintettel az energiapiacra, a szállítási ágazatra és általában az egész szolgáltatási szektorra.

Věra Jourová biztos asszony bemutatta a 2018. április 11-én elfogadott ’New Deal for Consumers’ elnevezésű fogyasztóvédelmi csomagot. Kecsmár Krisztián államtitkár üdvözölte az új javaslatokat és támogatta az azokban foglalt célokat. Üdvözölte, hogy a kettős minőség gyakorlatát megtévesztőnek minősítő rendelkezések is bekerültek a javaslatcsomag szövegébe, mivel Magyarország elfogadhatatlannak tartja az Európai Unió különböző területein élő fogyasztók hátrányos megkülönböztetését

A folyamatban lévő szellemi tulajdoni tárgyú kezdeményezéseket illetően Emil Karanikolov bolgár gazdasági miniszter áttekintést adott a szerzői jogi csomag tárgyalásának állásáról. Emellett Elżbieta Bieńkowska biztos asszony bemutatta a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló rendeletjavaslatot, amelyet a Bizottság 2018. május 28-án fogadott el. Kecsmár Krisztián államtitkár üdvözölte a Bizottság javaslatát és a kiegészítő oltalmi tanúsítványok oltalma alóli exportra gyártási mentesség bevezetését, mivel meggyőződésünk, hogy az hozzájárul az európai munkahelyek megóvásához, a gazdasági növekedés előmozdításához és az európai generikus gyógyszergyártók versenyképességének megőrzése érdekében megakadályozza a gyógyszergyártási kapacitás Európán kívülre kerülését.

Věra Jourová biztos asszony bemutatta új Társasági Jogi Csomagot, amely új szabályai révén lehetővé tenné a vállalkozók számára, hogy teljesen online alapítsanak és jegyeztessenek be korlátolt felelősségű társaságot, fióktelepet. Másrészt elősegítené a társaságok határon átnyúló mobilitását és ezáltal üzleti lehetőségeik teljes kihasználását.