8 Apr

Az agrárminiszterek április 7-i, luxemburgi találkozójuk során többek között az élelmezésbiztonságra vonatkozó közleményről, a mezőgazdasági piacok helyzetéről, a LULUCF rendelet felülvizsgálatáról, valamint a földrajzi árujelzők új szabályozásáról folytattak eszmecserét.

A miniszterek megvitatták az élelmezésbiztonság biztosítására és az élelmiszerrendszerek ellenállóképességének megerősítésére vonatkozó bizottsági közleményt. Magyarország véleménye szerint az EU élelmezésbiztonsága nincs veszélyben, ezért uniós szinten az élelmiszerárak további emelkedésének megállítását és az élelmiszerrendszerek ellenálló képességének megerősítését kell elsődleges célként tekinteni.

 

 

Az agrárpiacok Ukrajna elleni orosz inváziót követő helyzete kapcsán a tárcavezetők szolidaritásukat fejezték ki az ülés során videókapcsolat útján bejelentkező Mikola Szolszkij, újonnan kinevezett ukrán agrárminiszternek. A vita során az élelmezésbiztonság kérdését valamennyien prioritásként emelték ki, és üdvözölték a Bizottság válságintézkedési javaslatait. A miniszterek megerősítették, hogy az uniós mezőgazdasági ágazat képes fedezni az Unió élelmiszer-fogyasztási szükségleteit.

A miniszterek a LULUCF rendelet felülvizsgálatának mezőgazdasági vonatkozásairól folytattak eszmecserét, az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag keretében. Magyarország elkötelezett a klímavédelmi célok mellett, azonban hangsúlyozta a megfelelő egyensúly megteremtését az ambiciózus célok és a mezőgazdaság versenyképessége, valamint az élelmezésbiztonság fenntartása között. Elkerülendőnek tartotta a gazdálkodókra háruló aránytalan terheket.

Az ülés egyéb témái között a Bizottság bemutatta javaslatát a földrajzi árujelzők szabályozásának felülvizsgálatára, valamint megvitatásra került a fel nem használt vidékfejlesztési források válsághelyzet miatti felhasználásának és a magas patogenitású madárinfluenza elleni vakcinázás lehetőségének kérdése is.