28 Jun

A környezetvédelmi miniszterek többek között a víz újrafelhasználásáról, vegyi anyagokról és klímaváltozásról tanácskoztak a román elnökség utolsó, június 26-i Környezetvédelmi Tanácsülésén.


Az EU új intézkedéseket fogadott el a termőföldek öntözése terén fellépő vízhiány kockázatának csökkentése céljából. A Tanács kialakította álláspontját (általános megközelítés) arra a rendeletre vonatkozóan, melynek célja megkönnyíteni a kezelt települési szennyvíz mezőgazdasági öntözés céljából történő újrafelhasználását. Az új szabályozás, amely teljes mértékben összhangban áll a körforgásos gazdaság elveivel, fokozni fogja a víz elérhetőségét és ösztönözni fogja a hatékony vízfelhasználást. Rácz András környezetvédelmi államtitkár üdvözölte az általános megközelítést, amely elősegíti Európa alkalmazkodását az éghajlatváltozás következményeihez.

A miniszterek politikai iránymutatást tartalmazó következtetéseket fogadtak el egy fenntartható vegyianyag-politikára vonatkozó uniós stratégia kidolgozására. A következtetések a vegyi anyagok széles körére (pl. REACH-rendszer, a hormonháztartást zavaró anyagok, a nanoanyagok és a gyógyszerek) tartalmaznak jövőbe mutató elvárásokat, továbbá sürgeti a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül dolgozzon ki uniós stratégiát a nem toxikus környezetre vonatkozóan.

Az elnökség tájékoztatta a minisztereket a klímasemleges gazdaság megteremtését célzó EU hosszú távú dekarbonizációs stratégiájával kapcsolatban a félév során lefolytatott politikai és szakértői szintű vitákról. A vita a finn elnökség alatt folytatódik tovább. Az Európai Bizottság tájékoztatást adott a tagállamok 2021-2030-as időszakra vonatkozó integrált Nemzeti Energia- és Klíma Terveire vonatkozóan közzé tett közleményéről és ajánlásairól. A tagállamoknak 2019 végéig kell a terveiket javítaniuk és azokat finomra hangolni a Bizottság ajánlásai alapján.

Az Elnökség tájékoztatást adott a tengeri hajózásból származó széndioxid-kibocsátások nyomon követésére és jelentésére vonatkozó jogszabályi javaslatról. A holland delegáció tájékoztatást adott a légi közlekedési ágazat adóztatása és szén-dioxid beárazása kapcsán Hágában 2019. június 20-21-én megtartott magas szintű konferenciáról. A bolgár delegáció felhívta a figyelmet az elektromobilitás elterjedésével kapcsolatban az infrastruktúra terén tapasztalt eltérésekre az EU-ban. Ezzel összefüggésben felvetette a tiszta mobilitás és különösen az elektromos közlekedés támogatására irányuló lehetséges európai intézkedések bevezetésének megvizsgálását. A bolgár delegáció javasolta az Európai Tiszta Mobilitási Alap létrehozását, a jelenleg létező uniós pénzügyi eszközükön túl.