1 Jun

A jövő útja a kutatás és az innováció

A Versenyképességi Tanács kutatási szekcióján miniszterek elfogadták az Európai Nyílt Tudományos Adatfelhőről (EOSC), és a Tudás körforgásának felgyorsításáról szóló tanácsi következtetéseket.


A következő uniós többéves költségvetési kerethez (MFF) kapcsolódóan a miniszterek szakpolitikai vitát folytattak a kutatás és innováció szerepéről és finanszírozásáról: számos miniszter támogatta a Horizont Europe költségvetésének megemelését, ugyanakkor néhányan arra is felhívták a figyelmet, hogy óriási különbségek vannak a tagállamok között a KFI keretprogram összegeinek elosztásában.  Számos tagállam kiemelte a Strukturális- és Befektetési Alapok (ESIF) szerepét  a kutatás-innováció területén, és az ESIF keretprogrammal való szinergiáinak effektív megvalósítására, valamint az állami támogatási szabályok lazítására intéztek felhívást.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy a kiválóságnak a 9. keretprogram vezérelvének kell maradnia, hiszen biztosítja a K&I minőségét. Emellett azonban a hatás elvét is érvényesíteni kell.

A tagállamok támogatták a Horizont Europe hárompilléres szerkezetét, a missziók bevezetését  és az Európai Innovációs Tanács (EIC) felállítását. Több tagállam szerint a 9. keretprogramnak döntően az együttműködési projekteket kellene támogatnia, mert ezeknek van a legnagyobb hozzáadott értékük. Több miniszter kiemelte, hogy fontosnak tartja az Európai Kutatási Tanács (ERC) és a kutatói mobilitást elősegítő Marie Sklodowska-Curie ösztöndíjak további támogatását.

Magyar részről Pálinkás József, az NKFIH elnöke képviselte az országot. Elmondta, hogy nagyobb koordinációra lenne szükség a KFI keretprogram, a Strukturális-és Befektetési Alapok (ESIF) és a nemzeti programok között a KFI hatásának a szakpolitikákban való növelésére. A hatás szoros kapcsolatban áll a kiválósággal; a hatás növelésére és a kutatási eredmények hasznosítására az iparnak és a társadalomnak meg kell fogalmaznia a kutatással szembeni elvárásait. Kiemelte, hogy nem szabad megfeledkezni a kutatási infrastruktúrák szerepéről, azok megfelelő és fenntartható finanszírozásának biztosításáról. Üdvözölte az EIC felállítását, de felhívta a figyelmet az Európai Kutatási Tanáccsal (ERC) való kapcsolatának kialakítására.

Az űrpolitika jövőjéről szól eszmecsere során a miniszterek egyetértettek abban, hogy az uniós zászlóshajó-programok folytonosságának biztosítása az elsődleges prioritás, és ennek pénzügyi hátterét megteremteni hivatott bizottsági tervezetet (a következő MFF űrprogramokra javasolt fejezete) pozitívan fogadták. Az űrprogramok felhasználási lehetőségeinek szélesebb körű megismertetése érdekében a kommunikáció megerősítésére tettek javavaslatot a tagállamok.